اعضا - امیر حیدری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امیر حیدری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ

مریخی، آرزو،  حیدری، امیر. (1397). تعیین پارامترهای ایزوترم جذب لانگمویر با استفاده از روش بهینه‌سازی غیرخطی. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران()، -.

کاظمی, مرضیه, حیدری, امیر, خرم, محمد, اسماعیل زاده, فریدون. (1397). بهینه‌سازی بازیافت خاک رنگبر مستعمل با استفاده از دی‌اکسید‌کربن فوق‌بحرانی به روش سطح پاسخ. نشریه علوم و مهندسی جداسازی, (), -. doi: 10.22103/jsse.2018.2133

:: ::