اعضا - یعقوب محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور یعقوب محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
داوری کتاب، طرح های پژوهشی، مقالات علمی:
 1. داوری و ناظر طرح استانی شناسایی مناطق اسیب پذیر (حساس)طبیعی استان به منظور ساماندهی و مدیریت بلایای طبیعی در سطح استانمرکز حهاد دانشگاهی استان اردبیل
 2. داوری ترجمه کتاب طرح اختلاط بتن 280 صفحه دانشگاه گیلان
 3. داوری طرح پژوهشی بررسی تاثیر کاربرد اکسید آهن در بهبود دوام بتن در مقابل یخ زدن دانشگاه محقق اردبیلی
 4. داوری طرح پژوهشی بررسی اثرات میکرو سیلیس بر خواص نفوذپذیری بتن مورداستفاده در دیوار آب بند سدهادانشگاه محقق اردبیلی
 5. داوری طرح پژوهشی تحلیل پوش اور سازه های بلند نامنظم در پلان با لحاظ کردن اثرات مود های بالاتر و پیچشی دانشگاه محقق اردبیلی
 6. داوری طرح پژوهشی تعیین ارایش و توزیع بهینه جرم میراگر جند گانه برای کاهش پاسخ لرزه ای سازه هادانشگاه محقق اردبیلی
 7. داوری طرح انطباق مقاله تعیین ارایش و توزیع بهینه جرم میراگر جند گانه برای کاهش پاسخ لرزه ای سازه هادانشگاه محقق اردبیلی
 8. داوری طرح انطباق مقاله
 9. Improving the Seismic Bebavior Nonlinear steel Structures Using Optimal MTMDS        دانشگاه محقق اردبیلی
 10. بررسی عملکرد نمونه های ساخته شده از بتن سبک محصور شده با الیاف پلیمری- مهندسی عمران و محیط زیست
 11. بررسی رفتار غیر خطی باسکولی شناژشالوده ها- مهندسی عمران و محیط زیست
 12. بررسی خواص مهندسی بتن های خود متراکم تقویت شده با الیاف نایلون- مهندسی عمران و محیط زیست
 13. توسعه زمانی مقاومت فشاری بتن خود متراکم- مهندسی عمران و محیط زیست
 14. بررسی منحنی تنش -کرنش بتن سبک سازه ای محصور- مهندسی عمران و محیط زیست
 15. بررسی انعطاف پذیری دیافراگم کف در سازه های بتن آرمه دارای بازشو -مهندسی عمران و محیط زیست
 16. کنترل فعال سازه‌های مجهز به میراگر جرمی فعال با استفاده از توابع BPF - مهندسی عمران و محیط زیست
 17. برآورد ضریب انتشار طول الاینده در رودخانه با استفاده از شبکه مصنوعی
 18. اندازه گیری خرابی های ناشی از یخبندان در بتن بدون صدمه زدن به نمونه
 19. سیلاب و تمحیدات مدیریتی برای مهار ان در رودخانه میناب
 20. بررسی مشکلات بافت های کهن شهری
   

   
 21. Effect of curing and water-cement ratio on the mechanical properties of fiber reinforced concrete-Construction & Building Materials-U.K
 22. Variation of Structural Properties of High Mortar Reinforced with Steel Fibres, ACI, USA
 
:: ::