اعضا - امین قلی‌زاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین قلی‌زاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

مدرك تحصيليگرايشمحل تحصيلسال اخذ مدرك
دكتري مهندسي سازه و زلزلهدانشگاه صنعتي شريف1388
كارشناسي ارشدمهندسي سازهدانشگاه صنعتي شريف1380
كارشناسيمهندسي عمراندانشگاه صنعتي شريف1378

:: ::