دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر اکبر صفرزاده گندشمین - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک safarzadehuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Akbar-Safarzadeh-2
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CxZmTnQAAAAJ
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر اکبر صفرزاده گندشمین
آخرین رشته تحصیلى مهندسی عمران-آب
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی عمران
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 04531505741
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
توصیف مختصر
در سال 1377 پس از اخذ دیپلم از دبیرستان نمونه دولتی شیخ مفید، در رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. در سال 1381 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شده و با کسب عنوان بهترین پایان نامه کشوری از سوی انجمن هیدرولیک ایران در سال 1383 فارغ التحصیل شد. در سال 1384 در مقطع دکتری مهندسی عمران-آب دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شده و همزمان با تحصیل در این مقطع مشغول فعالیت های حرفه ای در زمینه مهندسی آب (مطالعات هیدرولیک، فرسایش و رسوب و ...) با مراکز تحقیقاتی و مهندسین مشاور شد. در سال 1388 عازم کشور آلمان شده و به مدت 13 ماه در انستیتیوی هیدرومکانیک (IfH) دانشگاه صنعتی کارلسروهه (KIT) به منظور تکمیل تحقیقات مرتبط با رساله دکتری، در گروه تحقیقاتی مکانیک سیالات زیست محیطی پروفسور گرهارد ییرکا تحقیقات آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی در زمینه ساختارهای آشفتگی در جریان های کم عمق انجام داد. در سال 1389در مقطع دکتری فارغ التحصیل شده و از بهمن ماه همان سال با مرتبه استادیاری در گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار شد. در سال 1394 به مرتبه دانشیاری و در سال 1398 به مرتبه استادی ارتقا یافت. 
دو دوره مدیر گروه مهندسی عمران، رییس مرکز رشد واحدهای فناور و رئیس دبیرخانه هیات های اجرایی جذب، ممیزه و امنا از سوابق اجرایی ایشان بوده و در حال حاضر رئیس پژوهشکده مهندسی آب و آبهای معدنی دانشگاه می باشند. 
سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف (1383-1377)
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب، دانشگاه تربیت مدرس (1383-1381)
دکتری مهندسی عمران-هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس (1389-1384)
آشنایی با زبان
زبان انگلیسی (خوب) 
زبان آلمانی (مقدماتی)
علایق تحقیقاتی
 مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی عددی جریان در مسائل مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی 
مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی جریان در محیط های متخلخل
هیدرولیک سرریزهای غیر خطی
هیدرودینامیک پوشش گیاهی
مطالعه عددی پدیده اسلاشینگ ناشی از زلزله در مخازن ذخیره مایعات
دوره‌های تدریس شده
دوره کارشناسی:
مکانیک سیالات 
بناهای آبی
دوره کارشناسی ارشد:
ریاضیات مهندسی پیشرفته
هیدرولیک پیشرفته
 هیدرودینامیک
روشهای عددی در مهندسی آب (هیدرودینامیک محاسباتی، CFD)
مهندسی رسوب و فرسایش
دوره دکتری:
مدلسازی آشفتگی
مهندسی رودخانه
 
کارگاه‌های تدریس شده

کارگاه آموزشی شبيه سازی دوبعدی جريان در رودخانه با نرم افزار.CCHE2D پائيز 1390. پژوهشکده مهندسی آب. دانشگاه تربيت مدرس.

کارگاه آموزشی مدلسازی عددی هيدروديناميک دوبعدی رودخانه ها با استفاده از نرم افزار CCHE2D. تابستان 1393. پژوهشکده مهندسی آب. دانشگاه تربيت مدرس.

کارگاه آموزشی نرم افزار FLOW3D شرکت آب منطقه ای اردبیل. زمستان 1394. 

کارگاه آموزشی مدلسازی دو بعدی جریان و رسوب در رودخانه ها و اطراف سازه های هیدرولیکی با استفاده از نرم افزار CCHE2D.دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی. زمستان 1394طرح‌های تحقیقاتی
1- تحليل هيدروديناميکی حوضچه های پائين دست سد ميل و مغان با استفاده از مدل عددی سه بعدی. شرکت سهامی آب منطقه ای استان اردبيل. 1393. (خاتمه يافته)

 2- مدلسازی عددی اسلاشینگ ناشی از زلزله در مخازن استوانه ای با استفاده از روش GMO. معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی. (خاتمه يافته).

 3- مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک سرریزهای کلید پیانویی مستطیلی مستغرق. معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی. (در حال انجام).

4- بررسی پدیده اسلاشینگ در مخازن مستطیلی سطحی، نیمه مدفون و مدفون با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و سیال. معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی (در حال انجام).
دانشجویان تحت راهنمایی

دانشجویان کارشناسی ارشد:

1- آقای بهزاد نوروزی، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامه: مدلسازی عددی جریان روی سرریز کلید پیانویی انحنادار در پلان با استفاده از مدل سه بعدی. سال 1393.

2- آقای میر محسن بخشنده. کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامهبررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر هیدرودینامیک شکست سد در رودخانه‌های قوسی با استفاده از مدل عددی سه بعدی. سال 1393.

3- آقای مقصود نعمتی حفظ آباد. کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامهبررسی عددی تاثیر راستای زلزله بر پدیده اسلاشینگ در مخازن مستطیلی. سال 1393.

 4- آقای محمد عربکری صومعه سفلی. کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامهبررسی تاثیر پارامترهای هندسی و شرایط هیدرولیکی بر اتلاف انرژی موضعی در انتقال آب از کانال روباز مستطیلی به تونل با مدل عددی سه بعدی. سال 1393

5- آقای فرهنگ فرقان پرست. کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامه: هیدرودینامیک تلاقی رودخانه های مئاندری. سال 1394.

6-آقای رحمان حکیمی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامه: شبیه سازی جریان بر روی سرریز لبه پهن مایل با استفاده از مدل عددی سه بعدی. سال 1394.

7- آقای جلال نیازی. کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامهمطالعه ی هیدرولیک سرریزهای جانبی کنگره ای انحنا دار در پلان با استفاده از مدل عددی سه بعدی. سال 1394.مقالات چاپ شده
 1. Safarzadeh, A., Salehi Neyshabouri S. A. A., and Zarrati, A. R., (2016). An Experimental Investigation on 3D Turbulent Flow around Straight and T-Shape Groynes in a Flat Bed Open Channel. Journal of Hydraulic Engineering. ASCE. (Accepted). ISI (JCR, If=1.621). 
 2. Safarzadeh, A., Brevis W., (2016). “Assessment of 3D-RANS models for the simulation of topographically forced shallow flows.” Journal of Hydrology and Hydromechanics. 64(1). ISI (JCR, IF=1.486). 
 3. Safarzadeh, A., and Noroozi, B. (2015). “3D Hydrodynamics of Trapezoidal Piano key spillways.” International Journal of Civil Engineering, 13(6). ISI (JCR, IF=0.468). 
 4. Amir-Reza MANSOORI, Hajime NAKAGAWA, Kenji KAWAIKE, Hao ZHANG, Safarzadeh, Akbar. 2012.” THREE-DIMENSIONAL FEATURES OF THE TURBULENT FLOW AROUND SERIES OF GROYNES WITH DIFFERENT SHAPES OF HEAD. Journal of Japan Society of Civil Engineers. Ser B1( Hydraulic Engineering), Vol.68, No. 4.
 5. Amir-Reza MANSOORI, Hajime NAKAGAWA, Kenji KAWAIKE, Hao ZHANG, Safarzadeh, Akbar. 2012.” Study of the Characteristics of the Flow around a sequence of Non-Typically Shaped Spur Dikes Installed in a Fluvial Channel”. Annuals of Disas. Prev. Res. Inst. Kyoto Univ. No. 55B.
 6. Safarzadeh, Akbar, Zaji, amir hossein, Bonakdari, Hossein. Comparative Assessment of the Hybrid Genetic Algorithm–Artificial Neural Network and Genetic Programming Methods for the Prediction of Longitudinal Velocity Field around a Single Straight Groyne. Applied soft computing. ISI (JCR, If=2.83) (Under review).
 7. Zaji, amir hossein, Bonakdari, hossein, Safarzadeh, Akbar. Straight groynes 3D flow simulation using hybrid DE-based artificial intelligence methods. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, ASCE. ISI (JCR, IF=0.79) (Under review).
 8. صفرزاده، اکبر و  صالحی نیشابوری، سید علی اکبر. " مطالعه هيدروديناميک لايه اختلاطی محاط بر يک ناحيه جدايي جريان کم عمق با استفاده از روش SPIV- بخش اول: ساختار جريان متوسط" مجله هیدرولیک. بهار 1392. ISC
 9.   صفرزاده، اکبر و  صالحی نیشابوری، سید علی اکبر. " مطالعه هيدروديناميک لايه اختلاطی محاط بر يک ناحيه جدايي جريان کم عمق با استفاده از روش SPIV- بخش دوم: ساختارهای مکانی و زمانی" مجله هیدرولیک. بهار 1392.ISC
 10. صفرزاده، اکبر و صالحی نیشابوری، سید علی اکبر. " مطالعه توزيع تنش برشي بستر پيرامون سازه هاي رودخانه اي با استفاده از پرستون سه لوله " مجله هیدرولیک. زمستان 1391.ISC
 11.  صفرزاده، اکبر، صالحی نیشابوری، سید علی اکبر، زراتی امیر رضا و قدسیان، مسعود. " مطالعه توزيع تنش برشي جداره در جريان يكنواخت كانال با استفاده از ابزار دقيق و شبيه سازي عددي" مجله هیدرولیک. بهار 1389.ISC
 12. صفرزاده، اکبر و صالحی نیشابوری، سید علی اکبر. " مطالعه ساختار جريان آشفته و بررسي كيفي مكانيسم ورود رسوب به آبگير جانبي واقع در قوس رودخانه با استفاده از يك مدل عددي سه بعدي" مجله هیدرولیک. زمستان 1388.ISC
 13.  اميد بيگی، محمد علی، ايوب زاده، سيد علی و صفرزاده، اکبر. "مطالعه آزمايشگاهی و عددی ساختار سه بعدی جريان در آبگيری جانبی از رودخانه" مجله علمی پژوهشی عمران مدرس. دوره دوازدهم، شماره 1. بهار 1391. ISC
 14.  شجاعی زاده، علی، قدسیان، مسعود ، صالحی نیشابوری سید علی اکبر و صفرزاده، اکبر. "بررسی آثار زبری بستر بر پارامترهای آشفتگی جت های دیواره ای سه بعدی". مجله عمران مدرس. دوره سیزدهم. ویژه نامه بهار 1392.ISC
 15. صفرزاده، اکبر و صالحي نيشابوري، سيد علي اكبر. "مطالعه هيدروديناميكي الگوی جريان آشفته در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددي سه بعدي" مجله علمی پژوهشی تحقيقات منابع آب ايران. پائيز 1384، سال اول، شماره 3. ISC
 16.  صفرزاده، اکبر و صالحي نيشابوري، سيد علي اكبر." مطالعه عددي الگوي جريان آشفته و بررسي کيفي انتقال رسوب و فرسايش در آبگيري جانبي از رودخانه" علمي پژوهشي فني مدرس- پائيز 1385- ويژه نامه مهندسي عمران.ISC
 17.  صفرزاده، اکبر و نوروزی بهزاد. " هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان " . مجله هیدرولیک. پاییز 93، سال 9، شماره 3. ISC
 18.  صفرزاده، اکبر و بخشنده میر محسن. " شبیه سازی نرم افزاری هیدرودینامیک سه بعدی شکست ناگهانی سد در مسیرهای قوسی" . مجله عمران مدرس. (پذیرفته شده). ISC
 19.  صفرزاده، اکبر " بررسی علل تخریب حوضچه های پایین دست سد میل و مغان با استفاده از مدلسازی هیدرودینامیک محاسباتی موازی" . مجله دانش آب و خاک. (پذیرفته شده). ISC
 20.  سید حسین مهاجری، صفرزاده، اکبر و  سید علی اکبر صالحی نیشابوری " تعیین پروفیل سرعت طولی جریان آشفته در بسترهای زبر به روش متوسط گیری دوبل " . مجله دانش آب و خاک. (پذیرفته شده). ISC
 21.  ذوالفقار صفرزاده، صفرزاده، اکبر " مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در میدان دو آبشکن با روشPIV  " . مجله عمران مدرس. (پذیرفته شده). ISC
 22. سید حسین مهاجری و اکبر صفرزاده " مطالعه عددی بازدهی رسوب­شويی در استخراج رسوب ته­نشين شده در مخازن " مجله سد و نیروگاه برق آبی. (پذیرفته شده). ISC
 23.  سید حسین مهاجری، صفرزاده، اکبر و  سید علی اکبر صالحی نیشابوری "مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در یک کانال مستقیم با بستر زبر" . مجله پژوهش آب ایران. (پذیرفته شده). ISC
مقالات ارایه شده

 Safarzadeh, Akbar, Salehi Neyshabouri, Seyed Ali Akbar and Barkdoll, Brian. 2004. "3D Numerical Investigation of Turbulent Flow through Lateral Intake in Open Channel". CFD 2004 Conference, Ottawa, Canada.

 Safarzadeh, Akbar, Salehi Neyshabouri, Seyed Ali Akbar.2005. Numerical Study on the Effects of Secondary Flow on River Bend" IAHR Congress, Seoul, Korea.

 Safarzadeh, Akbar, Salehi Neyshabouri, Seyed Ali Akbar. 2008. 3D Numerical Study on the Hydrodynamics of Turbulent Flow Pattern through Lateral Intake in River Bend. River Flow Conference, Izmir, Turkey.

 Safarzadeh Akbar, Salehi Neyshabour, Seyed Ali Akbar and Dehkordi, Arman. 2008. 2D Numerical Simulation of Fluvial Hydrodynamics and Bed Morphological Changes. AIP Conf. Proc. COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING: Advances in Computational Science. Greece.  pp. 739-742; doi:http://dx.doi.org/10.1063/1.3225424.

 Omid Beigi, Mohammad Ali, Ayyub Zadeh, Seyed Ali and Safarzadeh, Akbar. 2009. Experimental and numerical investigation of velocity field and bed shear stress
 in a channel with lateral intake. IAHR Congress, Ottawa, Canada.

Safarzadeh, Akbar, Salehi Neyshabouri, Seyed Ali Akbar, Zarrati, Amir Reza, Godsian, Masoud. 2010. Experimental Study of Head Shape Effects on Shear Stress Distribution around a Single Groyne. River Flow Conference, Braunschweig, Germany.

Mohajeri, Seyed Hossein, Safarzadeh, Akbar and Salehi Neyshabouri, Seyed Ali Akbar . 2011. Study of coherent structure over the rough bed in rectangular open channel. COHERENT FLOW STRUCTURES IN GEOPHYSICAL FLOWS AT EARTH’S SURFACE. British Colombia, USA.

Safarzadeh, Akbar, Safarzadeh, Zolfaghar and Salehi Neyshabour, Seyed Ali Akbar. 2012. 3D Simulation of Turbulent Dividing Flow: A Model Comparision. The First International Conference on Dams and Hydropower. Tehran, Iran.

Khodadadi, Payam, Safarzadeh, Akbar and Salehi Neyshabour, Seyed Ali Akbar. 2012. CFD ANALYSIS OF EFFECTS OF THE GATE SEAT LOACATION ON NON-HYDROSTATIC PRESSURE DISTRIBUTION ON THE RADIAL GATED OGEE SPILLWAY. 4th IAHR International Symposium on Hydraulic Structures, 9-11 February 2012, Porto, Portugal, ISBN: 978-989-8509-01-7.

Safarzadeh, Akbar. 2012. Simulation of the Topographically Induced Separated Shallow Flow Using 3D-RANS Models. 9th International Congress on Civil Engineering. Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran.

Mohajeri, Seyed Hossein, Safarzadeh, Akbar, Salehi Neyshabouri, Seyed Ali Akbar and Ghodsian, Masoud. . 2012. Data Filtering Methods for Collected Data by Acoustic Doppler Velocimeter. 9th International Congress on Civil Engineering. Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran.

Seyed Hossein Mohajeri, Akbar Safarzadeh and Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri. 2012. A THREE TUBE PRESSURE INSTRUMENT FOR MEASURING THE LOCAL BED SHEAR STRESS IN SMOOTH AND ROUGH BEDS. IAHR Europe Congress 2012, Munich, Germany.

Nemati Attar, Mona, Safarzadeh, Akbar. 2013. 3D Numerical Investigation of Effects of Channel Width Change on Flow Structure at Two River Confluence. IAHR Congress, China.

 صفرزاده، اكبر و صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر. 1383. "مدلسازی عددی الگوی سه بعدی جريان در آبگير جانبي" اولين كنگره ملي مهندسي عمران- دانشگاه صنعتي شريف.

 صفرزاده، اكبر و صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر. 1384. "شبيه سازي عددي الگوی جريان آشفته در قوس رودخانه" پنجمين كنفرانس هيدروليك- دانشگاه شهيد با هنر كرمان.

سيد ابراهيم حسيني، صفرزاده، اكبر و صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر. 1386.  شبيه سازي عددي سه بعدي الگوي جريان حول آبشكن در قوس 90 درجه. سومين كنگره ملي عمران- دانشگاه تبريز.

صفرزاده، اكبر و صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر. 1387. بررسي هيدروديناميكي ساختار سه بعدي جريان آشفته در آبگيري جانبي از قوس رودخانه بصورت مدلسازي دو فازي. چهارمين کنگره ملی عمران-دانشگاه تهران.

صفرزاده، اکبر، صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر و صفرزاده، ذوالفقار. 1390. ارزيابی روش های مختلف تعيين تنش برشی موضعی بستر در جريان يکنواخت با استفاده از ابزارهای ADV و Preston Tube . ششمين کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه سمنان.

مهاجری، حسين، صفرزاده، اکبر و صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر. 1390. مطالعه آزمايشگاهی الگوی جريان آشفته در کانال مستقيم. دهمين کنفرانس هيدروليک ايران. دانشگاه گيلان.

خدادادی، پيام، صفرزاده، اکبر و صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر. 1390. بررسی عددی توزيع فشار غير هيدرواستاتيکی بر روی سطح دريچه قطاعی سرريز اوجی دريچه دار با استفاده از نرم افزار Fluent. اولين کنفرانس بين المللی سد و نيروگاه های برق آبی. تهران، ايران.

تقی زاده، حامد، صفرزاده، اکبر، صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر و بابازاده، وحيد. 1390. بهبود عملکرد هيدروليکی سرريزهای چند وجهی. اولين کنفرانس بين المللی سد و نيروگاه های برق آبی. تهران، ايران.

تقی زاده، حامد، صفرزاده، اکبر، صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر و ياسی، مهدی. 1390 بررسی اثرات پله ای کردن پروفيل اوجی يک سرريز سه جانبی. اولين کنفرانس بين المللی سد و نيروگاه های برق آبی. تهران، ايران.

خدادادی، پيام، صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر و صفرزاده، اکبر. 1391. بررسی عددی توزيع فشار بر روی سطح سرريز اوجی دريچه دار با استفاده از نرم افزار Fluent. نهمين کنگره ملی مهندسی عمران، اصفهان، ايران.

مهاجری، سيد حسين، صفرزاده، اکبر و صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر. 1391. بررسی آزمايشگاهی اثر زبری بستر بر شرايط زيست محيطی رودخانه. نهمين کنگره ملی مهندسی عمران، اصفهان، ايران.

اسد زاده، فرزين، صفرزاده، اکبر و صالحی نيشابوری، سيد علی اکبر. 1391. مطالعه آزمايشگاهی تاثير شيب بدنه بر آبشستگی حول آبشکن مستقيم. يازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران. دانشگاه اروميه.

پاسبانی، مجید، صفرزاده، اکبر و قاسم زاده، محمد. 1390. " کاربرد شبکه عصبی در بررسی پارامترهای موثر بر عمق آبشستگی موضعی پایه پل" اولین کنفرانس بین المللی سد و نیروگاه های برق آبی.

دهنوی، سعید، صفرزاده، اکبر و صالحی نیشابوری، سید علی اکبر. " مطالعه آزمایشگاهی الگوهای متوسط و لحظه ای تنش برشی بستر در مقاطع مرکب" نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن 1391، اهواز، ایران.

لطفی، الناز، صفرزاده، اکبر و پاسبانی، مجید. 1392. "اثرات امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش بر نوسانات سطح آب مخازن سدها با استفاده از مدل سه بعدی CFD. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان.

مونا نعمتی عطار، اکبرصفرزاده. 1392. بررسی تأثیربازشدگی عرض پائین دست کانال اصلی بر ابعاد ناحیه جداشدگی در محل تلاقی کانال های روباز مستطیلی با مدل سه بعدی CFD. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان.

اکبر صفرزاده گندشمین، میر محسن بخشنده. 1392. ارزیابی روابط شکست آنی سد و تعیین دبی پیک با مدل عددی سه بعدی. کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری. تبریز.

اکبر صفرزاده گندشمین، بهزاد نوروزی. 1392. مقایسه هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلید‌پیانویی و کنگره‌ای مستطیلی. کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری. تبریز.

نوید مهرآوری، اکبر صفرزاده گندشمین. 1392. بررسی هیدرودینامیک بنادر رودخانه ای کم عمق با استفاده از مدل عددی دو بعدی. کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری. تبریز.

ولی خانزاده، اکبر صفرزاده گندشمین. 1392. بررسی تاثير هندسه ورودی بر عملکرد هيدروليکی کالورت ها با استفاده از روش هيدروديناميک محاسباتی (CFD). کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری. تبریز.

مهدیار فرهودی، سیدعلی‌اکبر صالحی‌نیشابوری، اکبر صفرزاده گندشمین. 1393. شبيه‌سازی عددی عملکرد هيدروليکی و دوفازی جريان آب و هوای سرريزهای سه‌جانبی. هشتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل.

اکبر صفرزاده، مقصود نعمتی حفظ آباد، لیلی اسفندیاری. 1393. بررسی تاثیردامنه تحریک بر مشخصات اسلاشینگ غیرخطی در مخازن مستطیلی به روش شیی متحرک عمومی. هشتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل.

 اکبر صفرزاده، بهزاد نوروزی. 1393. بررسی عددی تأثیر شکل هندسی پشت‌بند بر هیدرودینامیک سرریز کلیدپیانویی. هشتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل.

لیلی اسفدیاری و اکبر صفرزاده. 1392. بررسی تاثیر ابعاد هندسی بر رفتار لرزه ای مخازن استوانه ای ذخیره آب با استفاده از مدل عددی سه بعدی. همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین. کرج.

اکبر صفرزاده و لیلی اسفندیاری. 1393. بررسی عددی کنترل غیر فعال اسلاشینگ ناشی از زلزله در مخازن بتنی ذخیره آب. پنجمین کنفرانس ملی سازه و زلزله. کرمان

اکبر صفرزاده، بهزاد نوروزی و ناصرالدین شاهبازی. 1392 .مدل عددی هیدرودینامیک سرریز لبه تیز. اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

اکبر صفرزاده و بهزاد نوروزی. 1392. بررسی عددی تأثیر دیوار جان‌پناه بر عملکرد هیدرولیکی سرریزکلیدپیانویی. پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه شهید بهشتی.

اکبر صفرزاده، مقصود نعمتی.1392. بررسی تاثیر فرکانس تحریک مخازن مستطیلی بر پدیده اسلاشینگ با مدل عددی سه بعدی. کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری. تبریز.

 اکبر صفرزاده و محمد عربکری صومعه سفلی. 1393. ارزیابی عددی ضریب افت انرژی در تبدیل از کانال روباز به تونل. همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری. تبریز.

 اکبر صفرزاده و محمد عربکری صومعه سفلی. 1393. استفاده از روش GCI جهت تعیین شبکه عددی بهینه در تبدیل از کانال روباز به تونل. همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری. تبریز.

عضویت‌های حرفه‌ای

1- انجمن بين المللي تحقيقات هيدروليک(IAHR)

2- انجمن هيدروليک ايران.

3- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل.

3- کميته تحقيقات کاربردی شرکت آب منطقه ای استان اردبيل.

فعالیت های اجرایی

مدير گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبيلی از بهمن سال 1391 تا شهريور 1393.

طراحی، تجهيز و راه اندازی آزمايشگاه تحقیقات مهندسی آب در دانشگاه محقق اردبيلی.

مسئول راه اندازی پژوهشکده مهندسی آب و آب های معدنی.

داوری مقالات در مجلات علمی

 International journal of Civil Engineering 


 International Journal of Engineering


 Scientia Iranica


 Iranian Journal of Science and Technology


Journal of Marine Sciences and Technology 

- مجله علمی- پژوهشی هيدروليک 

- مجله علمی پژوهشی عمران مدرس

- مجله علمی پژوهشی پژوهش آب ايران دانشگاه شهرکرد

- مجله علمی پژوهشی مهندسی دريا (مشاور علمی نشریه)

- نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برق آبی

برگشت به صفحه کارنامه علمی