اعضا - مجید پاسبانی خیاوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجید پاسبانی خیاوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک pasbani@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر مجید پاسبانی خیاوی
آخرین رشته تحصیلى عمران- سازه های هیدرولیکی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه صنعتی سهند
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی عمران
درجه علمی دکترا
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
:: ::