اعضا - احد اوریا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر احد اوریا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک aouria@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى http://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=en&sid=1&mod=scv&cv=225
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر احد اوریا
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی عمران
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +98 45 33512081
دورنگار
نشانی اردبیل، بلوار دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی
کدپستی 56199-11367
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور ایران
:: ::