اعضا - مسعود ابی ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مسعود ابی ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشارکت در کارگاه‌ها

1 ـ آشنایی با شیوه‌های ارزیابی گروه‌های آموزشی
2 ـ پودمان آموزشی سیستم‌های مکانیزه در مدیریت
3 ـ روش‌های تحقیق
4 ـ آشنایی با نرم افزار Office
5 ـ آشنایی با نرم افزار Matlab
6 ـ آشنایی با نرم افزار SPSS
7 ـ ارزیابی درونی بر ارتقاء کیفیت دانشگاهی
8 ـ ارزشیابی درونی
9 ـ آشنایی با پایگاه‌های اطلاع رسانی و علمی
10 ـ آشنایی با پایگاه اطلاع رسانی Elsevier
11 ـ کارگاه آموزشی شبکه‌های عصبی و هوش محاسباتی
12 ـ کارگاه آموزشی نحوه پروپوزال نویسی پایان نامه‌های دوره تحصیلات تکمیلی
13 ـ کارگاه آموزشی نحوه ثبت اختراع در داخل و خارج کشور
14 ـ کارگاه آموزشی روش‌های تولید محتوای الکترونیکی در یادگیری الکترونیکی
15 ـ سومین همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی

16 ـ کارگاه آموزشی روش‌های محتوای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه مجازی


 
:: ::