دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علیرضا عبدپور - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک a_abdpouruma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر علیرضا عبدپور
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت مهندسی آب
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 04515512082
دورنگار
نشانی اردبیل خیابان دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندسی آب و مدیریت کشاورزی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور ایران
آشنایی با زبان
1- زبان انگلیسی
2- زبان ترکی استانبولی
سوابق شغلی
1- دانشگاه محقق اردبیلی از مورخ 1383/5/15 تا امروز.
برگشت به صفحه کارنامه علمی