اعضا - مهدی بهنامیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی بهنامیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک mbehnamian@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?user=DTTjC70AAAAJ&hl=en
نشانی پروفایل اسکوپوس https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36835222800
نشانی ارکید https://orcid.org/0000-0001-8246-990X
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر مهدی بهنامیان
آخرین رشته تحصیلى علوم باغبانی، سبزیکاری
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تبریز
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه علوم باغبانی
درجه علمی دکترا
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 045-31505123
دورنگار
نشانی اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز
کدپستی 5619911367
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور ایران
:: ::