اعضا - بهرام ناصری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور بهرام ناصری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک bnaseri@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور بهرام ناصری
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گیاه پزشکی
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +984533510140
دورنگار
نشانی اردبیل-انتهای خیابان دانشگاه-دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کدپستی
صندوق پستی
شهر اردبیل
کشور ایران
:: ::