دانشگاه محقق اردبیلی
آقاي فروع الدین زرگرزاده - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک f_zargarzadehuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل آقاي فروع الدین زرگرزاده
آخرین رشته تحصیلى بیماری شناسی گیاهی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت گیاه پزشکی
درجه علمی کارشناسی ارشد
مربی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 0451-5512081-9
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardebil
کشور Iran
آشنایی با زبان

انگلیسی در حد متوسط

مهارت‌های حرفه‌ای

بیماری شناسی گیاهی

کاشت ، داشت و برداشت قارچ دکمه ای در سطوح کوچک و بزرگ

تولید اسپان قارچ دکمه ای  و اسپان هیبرید آن

تهیه و تولید کمپوست قارچ دکمه ای

مدیریت فنی کشت و صنعت قارچ دکمه ای

مدیریت گلخانه

کلینیک گیاهپزشکی

طرح‌های تحقیقاتی
1- بررسی عوامل اکولوژیک موثر در بروز و توسعه بیماری باد زدگی سیب زمینی در دشت اردبیل 
دانشجویان تحت مشاوره
خانم مریم عیدی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی 
کتاب‌های منتشر شده

1- بیماری های مهم گیاهان زراعی

2- آفات و بیماری های گندم راهنمای مزرعه ای

3- بیماری های فیزیولوژیک گیاهی

4- بیماری شناسی گیاهی و بیمارگرهای آن

مقالات چاپ شده

 

  4-.فتائي ،ابراهيم. سعيد گندمكار، مهرداد خادم دلير، فروع الدين زرگرزاده و مصطفي وليزاده .1374. اثر تاریخ برداشت و پیش جوانه دار کردن غده ی بذری روی عمل کرد و کیفیت انباری و پوسیدگی های قارچی سیب زمینی .خلاصه مقالات دوازدهمين گنگره گياهپزشكي ايران (كرج)ص175

 

  5-.زرگرزاده، فروع الدين و مهرداد عباسي.1374 . سیاهک پنهان سوروف. مجله بيماريهاي گياهي.جلد31 .شماره هاي4-1 .ص

داوری در کنفرانس‌ها
داوری مقالات علمی اولین همایش ملی کشاورزی اورگانیک در دانشگاه محقق اردبیلی
فعالیت های اجرایی

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

برگشت به صفحه کارنامه علمی