اعضا - مهدی داوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی داوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
1- بیماری­ شناسی گیاهی    2- اصول کنترل بیماری های گیاهی     3- بیماری های مهم گیاهان زراعی
4- بیماری­های گیاهان جالیزی، صیفی و زینتی  5- قارچ­ شناسی   6-  قارچ شناسی تکمیلی   7- روش­های مولکولی در بیماری­شناسی گیاهی   7- میکروبیولوژی       8- روابط مولکولی میزبان- بیمارگر       9- اصول و روشهای تحقیق در بیماری شناسی گیاهی 10- سلامت بذر
 
:: ::