EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - مهدی داوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی داوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
  1. کولیوند، داود، داوری، مهدی و بخشی، مونس. 1393. بیماری­ شناسی گیاهی از دیدگاه مولکولی (ترجمه). چاپ اول. انتشارات عمیدی. 
  2. کولیوند، داود، داوری، مهدی و بخشی، مونس. 1393. بیماری­ شناسی گیاهی از دیدگاه مولکولی (ترجمه). چاپ دوم. انتشارات عمیدی. 
:: ::