اعضا - اسماعیل گلی کلانپا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اسماعیل گلی کلانپا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
اینجانب در سال 1358 در روستای کلانپا از توابع شهرستان مشکین شهر متولد شدم. در سال 1377 در مقطع کارشناسی رشته خاکشناسی از دانشگاه ارومیه پذیرفته شده و با کسب رتبه برتر ورودی در سال 81 فارغ التحصیل شده و همزمان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم. در سال 83 از مقطع کارشناسی ارشد را به اتمام رسانده و در سال 84در مقطع دکتری گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم. اینجانب در سال 1389 از رساله دکتری با عنوان "برهمکنش رقابتی بورات با فسفات، سیلیکات و کرینات روی گئوتایت"  دفاع نمودم. با توجه به تعهد خدمت به دانشگاه محقق اردبیلی از سال 89 در خدمت جامعه علمی استان می باشم. تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک به مدت 4 سال و مدیریت امور دانشجویی به مدت 4 سال از جمله فعالیت های اینجانب در زمان حضور در دانشگاه محقق اردبیلی می باشد. 
:: ::