اعضا - بهروز میرزایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز میرزایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
 
 1. B. Mirzayi, M. Vafaie-Sefti, S.A. Mousavi-Dehghani, M. Fasih, Asphaltene Deposition in Porous Media during Gas Injection, The 11th Iranian Chemical Engineering Congress, November 28-30, 2006, Tehran, Iran.
 2. B. Mirzayi, S.A. Mousavi-Dehghani and M. Vafaei Sefti, Modeling of Asphaltene Deposition in Porous Media, The 2nd National Conference On CFD Applications in Chemical and Petroleum Engineering, May 13, 2009, Tehran, Iran.
 3.  B. Mirzayi, M. Vafaie-Sefti, S.A. Mousavi-Dehghani, M. Fasih, "Asphaltene Deposition in Porous Media during Gas Injection", The 11th Iranian Chemical Engineering Congress, November 28-30, 2006, Tehran, Iran.
 
 1. ميرزايي، بهروز- فصيح، مهدي- وفايي سفتي، محسن، يک روش ساده براي پيشگويي ميزان دبي بهينه توليدي از چاههاي نفتي ، نهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران- 5-3 آذرماه 1383، دانشگاه علم و صنعت ايران
 2. ميرزايي، بهروز- وفايي سفتي، محسن، محمدزاده بهار، محمد، مدلسازي رفتار فازي مخلوطهاي گازي نزديک بحراني، هفتمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران- 9-6 آبانماه 1381، دانشکده فني - دانشگاه تهران
 3. ميرزايي، بهروز-  وفايي سفتي، محسن - نژادكرد، محمد، بررسي محاسبات تبخير آني در سيستمهاي چند فازي، هفتمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران- 9-6 آبانماه 1381، دانشکده فني - دانشگاه تهران
 4. ميرزايي، بهروز- وفايي سفتي، محسن- محمدزاده بهار، محمد، تاثير کاهش فشار بر روي مخلوطهاي گازي نزديک بحراني، دوازدهمين کنفرانس بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي، تهران - سالن اجلاس سران- اسفند ماه 1381
 5. موسوي دهقاني، سيد علي- ميرزايي، بهروز- موسوي سيد محمدحسين-فصيح، مهدي، اندازه گيري و مدلسازي رسوب آسفالتين در شرايط مخزن، توليد و تزريق امتزاجي گاز ، دومين کنگره ملي مهندسي نفت ايران، اهواز، 11-10 بهمن ماه 1386
 
 1. محسن رسولي - بهروز ميرزايي، مطالعه و بررسي روشهاي نوين حذف آسفالتين از نفت خام، پانزدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران، 1393
 2. شاداب سیفی ایناللو - بهروز میرزایی - هادی سیدباقری، بررسی ته­نشینی ذرات در جریانهای دوفازی درهم سیال ذره، نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، ۱۳ تا 14 بهمن ۱۳۹۵، دانشگاه جیرفت.
 3.  شاداب سیفی ایناللو - بهروز میرزایی - هادی سیدباقری، بررسی انواع نیروهای موثر بر حرکت ذرات در جریان های دو فازی درهم سیال-ذره، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 4. امین عابدینی - بهروز میرزایی- سالار احمدی نژاد، مدلسازی غشای فیبر توخالی پیچشی یا حلزونی، چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، ۳ خرداد ۱۳۹۶ تا ۴ خرداد ۱۳۹۶، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
 5. محمدسعید محمدی - بهروز میرزایی - مهدی داوری - ابوذر جوزونی، انواع روش های حذف آلاینده های نفتی از خاک، اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، دانشگاه بجنورد
 6. محمدسعید محمدی - بهروز میرزایی - مهدی داوری - ابوذر جوزونی، مروری بر انواع آلاینده های هیدروکربنی خاک و روش های زیست پالایی آن توسط میکروارگانسیم ها، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ۲۳ تیر ۱۳۹۶، انجمن مهندسی گاز ایران، تهران.
 7. ابوذر جوزونی - بهروز میرزایی - مهدی داوری - محمدسعید محمدی، مطالعه مروری حذف کادمیوم و روی درمحلول آبی با استفاده از بیومس قارچی، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ۲۳ تیر ۱۳۹۶، انجمن مهندسی گاز ایران، تهران.
 8. ساناز سلطان قیس - بهروز میرزایی، تاثیر منبع حرارتی خارجی در ایجاد احتراق و گسترش شعله بر روی جامدات، سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، ۲ مهر ۱۳۹۵، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA)، تهران.
 9. ساناز سلطان قیس - آرش نجفی - بهروز میرزایی، رفتار حرارتی اجزاء چوبی داخل ساختمان در هنگام بروز آتش سوزی، سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ۱۸ شهریور ۱۳۹۵، موسسه آموزش عالی نیکان، تهران.
 
 
:: ::