اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

- راهنمایی پایان‌نامه در دانشگاه محقق اردبیلی

ردیف

عنوان پایان‌نامه/ رساله

مقطع و رشته‌

تاریخ  دفاع

نام دانشجو

دانشگاه

محل  تحصيل

اسامي اساتید راهنما

اسامي اساتید مشاور

۱

ارزيابي کمّي عوامل کنترل کننده‌ی شدت فرسايش آبي در حوزه‌ی آبخيز خلخال، استان اردبيل

کارشناسی ارشد علوم خاک

20/11/89

سجاد امیریان

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

شکراله اصغری- علی اصغری

2

مکان­يابي عرصه­هاي مناسب استحصال آب باران با استفاده از الگوي سطح منبع متغير و سيستم اطلاعات جغرافيايي در مراتع حوزه‌ی آبخيز سمبورچاي، استان اردبيل

کارشناسی ارشد مرتعداری

16/6/90

کمیل خورشیدی میانایی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- اردوان قربانی

-

3

ارزيابي تأثير تغييرات محيطي نظير اقليم و توپوگرافي بر الگوي پراکنش مکاني دو گونه­ي مرتعي  Dactylis glomerata L و Thymus kotschyanus Boiss and Hohen. در منطقه­ي خلخال و کوثر، استان اردبيل

کارشناسی ارشد مرتعداری

03/07/90

زهره­سادات قاسمی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- اردوان قربانی

میکائیل بدرزاده

4

تغییرپذیری مکانی رواناب و فرسایش خاک و ارتباط آنها با پوشش‌گیاهی و خصوصیات خاک (مطالعه‌ی موردی: مراتع شهرستان نور)

کارشناسی ارشد مرتعداری

05/11/90

حسین کاویان­پور

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- زینب جعفریان

عطاالله کاویان

5

بررسي تغييرات مكاني برخي عوامل حاصلخيزي خاك با استفاده از GIS و زمين­آمار در دشت اردبیل

کارشناسی ارشد علوم خاک

17/11/90

زهرا لطفی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

کاظم هاشمی­مجد- نصرت‌الله نجفی

۶

ارزیابی سیل‌خیزی با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS، تحلیل‌های آماری و GIS در حوزه‌ی آبخیز آتشگاه استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

05/06/91

علی جنابی نمین

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

حسین سعادتی

۷

ارزیابی کمّی شدت فرسایش و رسوب از طریق توسعه‌ی مدل EPM، حوزه‌ی آبخیز خیاوچای، اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

02/07/91

بهنام سعیدی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

موسی عابدینی

۸

بررسي و برآورد ميزان رواناب توليدي شهر اردبيل به منظور مديريت، كنترل و استفاده‌ی بهينه از آب استحصال شده

کارشناسی ارشد آبخیزداری

12/10/91

مهدی اصلانی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

فریدون بابایی

۹

بررسی تغییرات مکانی برخی خصوصیات شیمیایی خاک و ارتباط آن با شددت فرسایش آبی در حوزه­ی آبخیز قوشه‌چای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین­آمار

کارشناسی ارشد علوم خاک

08/04/92

آرش میکاییلی

محقق اردبیلی

اسماعیل گلی- اباذر اسمعلی

-

۱۰

کاربرد مدل SWAT در تخمین رواناب و رسوب ماهانه در حوزه­ی آبخیز قره­سو اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

06/06/92

فواد ناصرآبادی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

حسین اکبری- رخساره رستمیان

۱۱

تعیین روند تغييرات رسوب معلق حوزه‌های منتخب در چند دهه‌ی اخیر

کارشناسی ارشد آبخیزداری

30/06/92

کلثوم صدارتی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- محمود عرب‌خدری

-

۱۲

بررسی نقش خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مرفولوژیکی اراضی مارنی در توسعه‌ی بدلندهای حوزه‌ی آبخیز کوثر

کارشناسی ارشد آبخیزداری

01/07/92

محمد خوشبختی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- اسماعیل گلی

غلامرضا احمدزاده

۱۳

مقایسه‌ی تغییرات مکانی پارامترهای کیفیت فیزیکی خاک در اراضی جنگلی، کشت‌خورده و مرتعی استان اردبیل

کارشناسی ارشد علوم خاک

02/07/92

ثریا دیزجقربانی

محقق اردبیلی

شکراله اصغری- اباذر اسمعلی

حسن اصولی

۱۴

بررسي تغييرات مكاني برخی خصوصیات خاك و ارتباط آن با شدت فرسایش آبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین‌آمار در حوزه‌ی آبخیز قوری‌چای، جنوب اردبیل

کارشناسی ارشد علوم خاک

08/07/92

رسول ندایی کلانتر

محقق اردبیلی

شکراله اصغری- اباذر اسمعلی

-

۱۵

ارزیابی کارایی توسعه‌ی مدل MPSIAC در برآورد کمّی شدت فرسایش آبی در حوزه‌ی آبخیز سعدل، آذربایجان غربی

کارشناسی ارشد آبخیزداری

08/06/93

یدالله میرزایی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

عقیل مددی

۱۶

بررسی امکان برآورد فرسایش کناررودخانه‌ای در بازه‌ی پل‌الماس- گیلانده رودخانه‌ی بالخلوچای اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

05/07/93

آرزو اسحق‌زاده

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

شکراله اصغری- امیرحمزه محمدی

۱۷

ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده در حوزه‌ی آبخیز سیاه‌پوش اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

09/07/93

مهسا حبیب‌زاده

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

اردوان قربانی

۱۸

بررسی روابط بین تولید رواناب و فرسایش خاک با پوشش‌گیاهی و خصوصیات خاک از طریق زمین‌آمار: مطالعه‌ی موردی مراتع گرمی

کارشناسی ارشد علوم خاک

07/۱۰/۹۳

سجاد عبدی

محقق اردبیلی

شکراله اصغری- اباذر اسمعلی

مجید رئوف

۱۹

اندازه‌گیری رواناب و رسوب و ارزیابی نتایج حاصل از باران‌سازها در تیمارهای مختلف کرت‌های طبیعی

کارشناسی ارشد آبخیزداری

19/11/۹۳

رسول سلطانی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

مجید رئوف

20

تعیین اولویت مکانی عملیات کنترل سیل و فرسایش با استفاده از منطق فازی ‏‏(مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز نمین)‏

کارشناسی ارشد آبخیزداری

28/06/94

شبنم زارعیان

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- غلامرضا احمدزاده

ترحم مصری

21

ارزیابی کارائی نسخه‌های مختلف مدل جهانی فرسایش خاک در برآورد فرسایش و تولید رسوب با ‏استفاده از نرم‌افزار ‏ILWIS‏ (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز پیله‌رود اردبيل)‏

کارشناسی ارشد آبخیزداری

29/06/94

فاطمه قلی‌نیا

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- شکراله اصغری

موسی عابدینی- میکائیل بدرزاده

22

کنترل و مدیریت رواناب‌های ناشی از بارش شهر اردبیل با رویکرد توسعه‌ی شهری

کارشناسی ارشد آبخیزداری

29/06/94

ربابه کفیلی‌فرد

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

حسین نظم‌فر- علی رسولزاده

23

تعیین زمان واقعی وقوع سیل از طریق مدل هیدرولوژیکی بارش- رواناب با استفاده از مدل ‏HEC-HMS‏ در حوزه‌ی آبخیز نمین

کارشناسی ارشد آبخیزداری

29/06/94

سوری محمودی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- مجید رئوف

سجاد میرزایی

24

بررسي كارايي مدل‌هاي ‏WEPP‏ و ‏WETSPA‏ در برآورد رواناب، فرسايش و رسوب ‏‏(مطالعه‌ی موردي: حوزه‌ي آبخيز خياوچاي، اردبیل)‏

کارشناسی ارشد آبخیزداری

20/11/94

مریم باقری

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

موسی عابدینی- شکراله اصغری

25

شبيه‌سازي جریان سیل و تحلیل ارتباط سنجه‌های سیمای سرزمین و مولفه‌های هیدروگراف (مطالعه موردي: حوزه آبخیز عموقین)

کارشناسی ارشد آبخیزداری

05/11/95

شهناز میرزایی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- رئوف مصطفی‌زاده

اردوان قربانی- سجاد میرزایی

26

ارزیابی روش‌های تفکیک جریان و تغییرات مکانی شاخص جریان پایه در تعدادی از رودخانه‌های اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

09/11/95

سونیا مهری

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده- اباذر اسمعلی

اردوان قربانی

27

ارزیابی و مقایسه روش‌های تبدیل بارش به رواناب در مدل WMS و شبیه‌سازی جریان سیل در آبخیز آغلاغان- چای اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

10/11/95

پریا ندیری

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- رئوف مصطفی‌زاده

سجاد میرزایی- اردوان قربانی

28

تخلیل زمانی- مکانی سلامت رودخانه‌ها با استفاده از شاخص‌های هیدرولوژیک جریان در استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

10/11/95

سعید خروشی

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده- اباذر اسمعلی

مجید رئوف

29

مقایسه‌ی اثرات نوع استفاده از اراضی بر روی رواناب و تولید رسوب در منطقه فندقلوی استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

نقی مرادی‌کیا

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

شکراله اصغری

30

پیش‌بینی اثرات سناریوهای مدیریت پوشش‌گیاهی بر میزان فرسایش و بار رسوب با استفاده از مدل RUSLE در آبخیز روضه‌چای ارومیه

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

خدیجه حاجی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- رئوف مصطفی‌زاده

حبیب نظرنژاد

31

ارزیابی اثرات هیدرولیکی تغییرات اقلیمی بر دبی روزانه جریان در حوزه آبخیز سد قشلاق- سنندج

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

وریا علیزاده

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

گلاله غفاری

32

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم روی خصوصیات هیدرولوژیکی جریان در حوزه آبخیز یامچی

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

مهدیه ارسی

محقق اردبیلی

امین کانونی- اباذر اسمعلی

آرمین عابدی

33

ارزيابي روش‌هاي مختلف مکان‌يابي و تعيين مناطق مناسب اجراي پروژه‌هاي ذخيره‌ي نزولات جوّي (مطالعه‌‌ي موردي: حوزه‌ي آبخيز زردتل، استان سمنان)

دکتری

علوم مرتع

-

فریبا شریفی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی- محمد جعفری

اردوان قربانی- آرش ملکیان

34

ارزیابی تغییرپذیری و رسوب ناشی از تغییرات اقلیمی در برخی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

نیر آقابیگی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

رئوف مصطفی‌زاده- محمد گلشن

35

تعیین اثرات فرسایش‌پذیری و پایداری خاکدانه‌ها بر تولید رواناب و رسوب در سازندهای مختلف زمین‌شناسی در حوزه آبخیز قره‌شیران اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

ابراهیم عسگری

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

رئوف مصطفی‌زاده- غلامرضا احمدزاده

36

شبیه‌سازی آبنمود با استفاده از مدل زمان- مساحت و ضریب رواناب کاربری‌های مختلف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز عموقین)

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

فاطمه برقی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

رئوف مصطفی‌زاده- اردوان قربانی

37

بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات سطح آب زیرزمینی و افت آبخوان در دشت اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

سینا ضیائی

محقق اردبیلی

اباذر اسمعلی

رئوف مصطفی‌زاده- اردوان قربانی

38

مکان‌یابی دیمزارهای مستعد احیاء و تأثیر پلیمر نانوسیلیکات و سایر تسهیل‌گرها بر استقرار چند گونه مرتعی

دکتری

علوم مرتع

-

معصومه عباسی خالکی

محقق اردبیلی

اردوان قربانی- اباذر اسمعلی

علی‌اکبر شکوهیان- علی‌اشرف جعفری

39

تأثیر ویژگی‌های خاک بر روی میزان رواناب و رسوب در سطح زیررده در دشت اردبیل

کارشناسی ارشد

علوم خاک

-

فاطمه آقاعلیزاده

محقق اردبیلی

آیدا عباسی- اباذر اسمعلی

-

40

تاثیر ویژگی‌های خاک بر میزان فرسایش در سطح زیررده‌ی خاک در دشت اردبیل

کارشناسی ارشد

علوم خاک

-

شهلا احمدی

محقق اردبیلی

آیدا عباسی- اباذر اسمعلی

-

:: ::