EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - بهرام فتحی آچاچلوئی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهرام فتحی آچاچلوئی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
1- مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان: ‹ اندازه گیری اسیدهای چرب، استرول ها و  ویتامینE  در روغن استخراج شده از گیاه ماریتیغال بوسیله روش کروماتوگرافی ( اتمام یافته )
2-مجری طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان: ‹ اندازه گیری اسیدهای چرب، استرول ها و ویتامین E فندق های برداشت شده از برخی نواحی ایران بوسیله روش های کروماتوگرافی › ( اتمام یافته)
3- همکار اول در طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان: ‹ برآورد مقادیر تداوم شیردهی با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی در گاوهای هلشتاین شمال غرب کشور  ( اتمام یافته )
4- همکار اول در طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان: ‹ بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های شیر دهی ناقص و کامل یک گله گاو هلشتاین با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی ›  (اتمام یافته)
5- همکار اول در طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان: ‹ مدلسازي عمليات خشك كردن اسمزي محصولات غذايي ›  (اتمام یافته)
6- همکار سوم در طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان: ‹ بررسی برخي از پارامترهاي صفات توليد مثلي و رابطه آن با توليد شير در تعدادي از گله گاو هاي هلشتاین ايران ›  (اتمام یافته) تابستان سال 86
7- همکار چهارم در طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان: برآورد اجزاء واريانس و توارث پذيري ركوردهاي روز آزمون و ارزيابي آنها با ركوردهاي كلاسيك (305 روز) صفات توليد شير و چربي تعدادي از گله گاوهاي هلشتاين ايران (اتمام یافته)
8- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" اندازه گيري مايكوتوكسين پاتولين در چند آبميوه توليدي در كارخانجات آبميوه سازي شمال غرب كشور" (اتمام يافته) تابستان 87
9- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" بررسي اثرات فرآيند هاي تصفيه روي ميزان تركيبات كمياب روغن فندق" (اتمام يافته) اسفند ماه 87
10- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" اندازه­گیری محصولات اکسیداسیونی فیتواسترول ها در روغن ها با روش جدید SPE " (اتمام يافته) بهمن ماه87
11- همکار سوم در طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان: ‹ تعيين مناسب ترين تابع رياضي توصيف كننده و برآورد پارامترهاي منحني  شيردهي در فصول مختلف سال در تعدادي از گله گاوهاي ايران (اتمام یافته) سال 88
12- همکار اول در طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان: ‹ شناسایی واریته های شیرین بیان در کورائیم اردبیل به منظور تعيين میزان گلیسیریزین ریشه و برخی از ترکیبات شیمیایی در علوفه آنها ›  (اتمام یافته) مهرماه88
13- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" ارزیابی ویژگی­های فیزیکوشیمیایی، تغذیه­ای و پروفیل اسیدهای چرب روغن گیاه ماریتیغال در چند واریته ایرانی (اتمام يافته) تابستان 92
14- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:"  تولید پنیر فرآسودمند با جايگزيني چربي آن با استفاده از روغن فندق (اتمام يافته) زمستان 93
15- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:"  خشك كردن برگه هاي زردآلو با استفاده از فرآيند آبگيري اسمزي (اتمام يافته) تابستان 94
16- همکار دوم در طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان: ‹ ارزيابي روش هچ در تعيين محتواي پروتئين خام برخي خوراك هاي دامي ›  (اتمام یافته) آذرماه94
17- مجري طرح پژوهشي بين سازماني با همكاري كارخانه پگاه آذربايجان شرقي و دانشگاه محقق اردبيلي با عنوان:"  فرمولاسیون و ساخت یک جایگزین شیر جهت تغذیه گوساله های شیرخوار از ضایعات لبنی
 (اتمام يافته) بهار 95
18- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" بهبود ویژگی­های فیزیکی، مکانیکی و عملکردی فیلم بیوپلیمری کربوکسی متیل سلولز از طریق افزودن نانوپرکننده و نانوتقویت کننده­های دی اکسید تیتانیوم و مونت موریلونیت" (اتمام يافته) 96
19- همكار طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" بهبود ویژگی­های فیزیکی، مکانیکی و عملکردی فیلم بیوپلیمری کربوکسی متیل سلولز از طریق افزودن نانوپرکننده و نانوتقویت کننده­های دی اکسید روي و مونت موریلونیت" (اتمام يافته) 96
20- همكار اول طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" ارزيابي اثرات كشندگي چند تركيب گياه بر روي شته سبز گندم" ( اتمام يافته) 96
21- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" تاثير پيش تيمار دانه ماريتيغال با مايكروويو بر كيفيت روغن استخراجي از آن " (اتمام يافته) 97
22- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" ریزپوشانی آنتوسیانین­های عصاره­ی متانولی تمشک سیاه وحشی با روش جدید کواسرواسیون کمپلکس" (اتمام يافته) 97
23- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" استخراج بتاکاروتن از تفاله هویج با فناوری سبز تسهیل شده با آنزیم-سورفاکتانت" ( در حال اجرا) 97 
24- مجري طرح پژوهشي مصوب دانشگاه با عنوان:" تاثير فيلم ژلاتين حاوي اسانس آنيسون برروي ويژگي هاي ميکروبي، شيميايي و حسي و افزايش ماندگاري فيله مرغ نگهداري شده در دماي يخچال" ( در حال اجرا) 97 
 
:: ::