EN | AR | AZ |

اعضا - بهرام فتحی آچاچلوئی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهرام فتحی آچاچلوئی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
مقالات ارائه شده در كنگره هاي علمي:
1-ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در کنگره ملی علوم و صنایع غذایی دانشگاه گرگان تحت عنوان" ارایه راهکاری برای کاهش مقدار سم پاتولین در صنایع آب میوه سازی" در فروردین 1385
2-ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در همایش علمی شیر شمال کشور دانشگاه مازندران تحت عنوان" میزان مصرف سرانه شیر و سلامتی جامعه " در آذر 1384
3-ارائه مقاله و چاپ کامل آن در مجله علمی وآموزشي دنیای کشت و صنعت تحت عنوان "اثرات فرایند کردن غلات در انرژی خوراک مصرفی گاوهای شیری" سال 1384
4-ارائه مقاله و چاپ کامل آن در مجله علمی و آموزشي دنیای کشت و صنعت تحت عنوان" مقایسه شیر گاو باگاومیش و گوسفند وبز"  سال 1385
5- بررسی همبستگی بین روش های مختلف محاسباتی تداوم شیر دهی با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علم و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی1385
6-ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران در اصفهان تحت عنوان" اندازه گیری اسید های چرب و استرول ها ی فندق های برداشت شده از مغان و شمال ایران توسط روش گاز کروماتوگرافی ( GC )" در شهریور ماه   1385   
7- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران در اصفهان تحت عنوان" استخراج روغن از گیاه ماریتیغال و اندازه گیری اسید های چرب شاخص آن توسط دستگاه GC " در شهریور ماه   1385   
8-ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران در اصفهان تحت عنوان" برآورد میزان ورود نیترات به جیره غذایی شهروندان اردبیلی" در  شهریور ماه   1385
9- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران در اصفهان تحت عنوان" بررسی پدیده انتقال جرم و مدلسازی فرآیند خشک کردن اسمزی  میو ه ها" در شهریور ماه   1385
   10 -  ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در كنفرانس ملي غذاي عملگر در دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان "  اندازه گیری  اسید های چرب اشباع ، غیر اشباع  و ویتامین E در گیاه ماریتیغال  به عنوان یک دانه روغنی" در بهمن ماه 1385
     11 -  ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در كنفرانس ملي غذاي عملگر در دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان "  بررسی خواص نفوذ پذیری نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن خاک رس برای مصارف بسته بندی مواد غذایی " در بهمن ماه 1385
12- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران تحت عنوان :
Mathematical Study of the Effects of Size Reduction on the Osmotic Dehydration of Fruits: Cylindrical Geometry
در 29 مهرماه تا 2 آبان 1387 - دانشگاه صنعتی سهند
13- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در اولين همایش تخصصي روغن زيتون تحت عنوان:
تركيبات فنوليك در روغن زيتون و تغييرات آنها در طول نگهداري و فرآوري روغن( نفر اول ). در 4-3 اسفند ماه 1387 تهران- وزارت جهاد كشاورزي
14- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در اولين همایش تخصصي روغن زيتون تحت عنوان:
تعيين محصولات اكسيداسيوني فيتواسترول ها در روغن زيتون با روش  SPE( نفر دوم). در 4-3 اسفند ماه 1387 تهران- وزارت جهاد كشاورزي
15- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در اولين همایش تخصصي روغن زيتون تحت عنوان:
تعيين تركيبات ليپيدي روغن زيتون با استفاده از روش هاي تجزيه اي جديد ( نفر سوم ). در 4-3 اسفند ماه 1387 تهران- وزارت جهاد كشاورزي
16- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در سومين كنگره علوم دامي كشور تحت عنوان:
بررسي رقابت بين توليد و باروري در تعدادي از گله گاو هاي ايران ( نفر سوم ). در مهر ماه 1387 دانشگاه فردوسي مشهد CD   همراه دارد.
17- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در سومين كنگره علوم دامي كشور تحت عنوان:
بررسي روند كاهشي منحني شيردهي دوره هاي مختلف در تعدادي از گاوهاي هلشتاين ايران (نفر دوم). در مهر ماه 1387 دانشگاه فردوسي مشهد - CD   همراه دارد.
18- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران تحت عنوان:
استفاده از تکنولوژی های بسته بندی فعال یا هوشمند در مواد غذایی ( نفر اول). در آبان ماه 1389.کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران- تهران- دانشگاه تهران
19- ارائه مقاله كامل در کنگره ملی كشاورزي ارگانيك تحت عنوان:
بهینه سازی تولید برگه زرد آلو با استفاده از فرآیند آبگیری اسمزی ( نفر اول). در مهرماه 1391.کنگره ملی كشاورزي ارگانيك - اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي
20- ارائه مقاله كامل در کنگره ملی كشاورزي ارگانيك تحت عنوان:
جایگزینی چربی اشباع شیر با روغن های زیتون و کانولا برای تولید پنیر فرآسودمند به منظور تغذیه سالم
 ( نفر اول). در مهرماه 1391.کنگره ملی كشاورزي ارگانيك - اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي
21- ارائه مقاله كامل در کنگره ملی كشاورزي ارگانيك تحت عنوان:
جایگزینی چربی شیر با پودرهای گردو و بزرک برای تولید پنیرهای کم چرب به منظور تغذیه سالم ( نفر اول). در مهرماه 1391.کنگره ملی كشاورزي ارگانيك - اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي
22- ارائه مقاله كامل در اولين كنفرانس ملی راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار تحت عنوان:
تاثير درصدهاي مختلف پسماند كمپوست قارچ بر برخي از شاخص­هاي رويشي گوجه فرنگي ( نفرچهارم). در 20 اسفند 1391 - تهران- مركز همايش­هاي كشور
23- ارائه مقاله كامل در اولين كنفرانس ملی راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار تحت عنوان:
تاثير پيوند و پسماند كمپوست قارچ بر روي برخي از شاخص­هاي رويشي گوجه فرنگي ( نفرچهارم). در 20 اسفند 1391 - تهران- مركز همايش­هاي كشور
24- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تعيين برخي از تركيبات شيميايي در چند گونه ماشک وحشي(Vicia L ) استان اردبيل ( نفر اول). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
25- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تاثير ميدانهاي الكتريكي پالسي روي ميکروارگانيسم هاي مواد غذايي به منظور فرآوري و تغذيه سالم( نفر اول). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
26- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
اندازه گيري گلیسیریزین و برخي از تركيبات شيميايي دردو واريته گياه دارويي شیرین بیان منطقه كورائيم اردبیل  ( نفر اول). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
27- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تاثير ذرات  نانواکسیدآهن بر روي پروفيل اسيدهاي چرب و مقدار كلروفيل دانه سویا ( نفر سوم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
28- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
مطالعه تاثير پسماند كمپوست قارچ بر روي شاخص هاي كيفي ميوه گوجه فرنگي پيوند شده ( نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
29- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
مطالعه تاثير پسماند كمپوست قارچ بر رشد و عملكرد گوجه فرنگي (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
30- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
بررسي تاثير درصدهاي مختلف پسماند كمپوست قارچ برتغييرات فلورسانس كلروفيل گياه گوجه فرنگي (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
31- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تعيين و مقايسه غلظت عناصر معدني در شير گوسفندان مغاني چراكننده در سه رويشگاه مرتعي جنوب شرقي سبلان (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
32- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
اثر ارتفاع مرتع  و فصل چرا برغلظت برخی عناصر معدنی در شير بزهاي خلخالي چراكننده در سه رويشگاه ارتفاعي مراتع شمال سبلان (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
33- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تعيين و مقايسه غلظت عناصر معدني كلسيم، پتاسيم و سديم دو گونه گياه مرتعي در مراتع شمال سبلان (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
34- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
بررسي تغييرات عناصر معدني كلسيم، پتاسيم  و سديم گياهان مرتعي در دو مرحله فنولوژيكي (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
35- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تأثیر فصل چرا و ارتفاع مرتع بر پروفیل اسیدهای چرب شیر بزهای خلخالی چراکننده در مراتع سبلان (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
36- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تعیین و مقایسه پروفیل اسید­های چرب شیر گوسفندان مغانی درحال چرا در مراتع سبلان (نفر چهارم). در31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
37- ارائه مقاله كامل در دومين سمينار ملی مديريت پرورش دام و طيور تحت عنوان:
مقایسه اثر گونه دام و فصل چرا برغلظت برخی عناصر معدنی پرنیاز در شیر گوسفندان و بزهای در حال چرا در مراتع جنوب شرقی سبلان (نفر چهارم). در 16 شهريور ماه 1392. كرمان- دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
38- ارائه مقاله كامل در دومين سمينار ملی مديريت پرورش دام و طيور تحت عنوان:
مقایسه اثر گونه دام و فصل چرا برغلظت برخی عناصر معدنی پرنیاز در شیر گوسفندان و بزهای در حال چرا در مراتع شمال سبلان (نفر چهارم). در 16 شهريور ماه 1392. كرمان- دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
39- ارائه مقاله كامل در بيست و يكمين كنگره ملی علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان:
بررسی استفاده از روغن ماریتیغال به عنوان روغن غذایی و دارویی جدید(نفر اول). در 7 تا 9 آبان ماه سال 1392. شيراز- دانشگاه شيراز.
40- ارائه مقاله كامل در بيست و يكمين كنگره ملی علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان:
آناليز و مقايسه برخي از تركيبات مغذي سه گونه میگوی انتخاب شده از خليج فارس (نفر اول). در 7 تا 9 آبان ماه سال 1392. شيراز- دانشگاه شيراز.
41- ارائه مقاله كامل در بيست و يكمين كنگره ملی علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان:
بررسی ویژگی­های فیزیکی- شیمیایی و تغذیه­ای قارچ دنبلان (نفر اول). در 7 تا 9 آبان ماه سال 1392. شيراز- دانشگاه شيراز.
42- ارائه مقاله كامل در همايش ملی مباحث نوين در كشاورزي تحت عنوان:
بررسی اثر گونه دام بر غلظت اسیدهای چرب در شیر گوسفندان و بزهای در حال چرا در مراتع سبلان (نفر چهارم از پنج). در 30 تا 31 ارديبهشت ماه سال 1393. تهران- سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران.
43- ارائه مقاله كامل در همايش ملی مباحث نوين در كشاورزي تحت عنوان:
بررسی اثر فصل چرا بر پروفیل اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع شیر گوسفندان چرا کننده در مراتع سبلان (نفر چهارم از پنج). در 30 تا 31 ارديبهشت ماه سال 1393. تهران- سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران.
44- ارائه مقاله كامل در همايش ملی مباحث نوين در كشاورزي تحت عنوان:
بررسی اثر گونه دام و فصل چرا بر غلظت عناصر معدنی کم نیاز در شیر گوسفند و بز در مراتع جنوب سبلان (نفر چهارم از پنج). در 30 تا 31 ارديبهشت ماه سال 1393. تهران- سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران.
45- ارائه مقاله كامل در همايش ملی مباحث نوين در كشاورزي تحت عنوان:
بررسی اثر ارتفاع و فصل بر غلظت عناصر معدنی خاک و گیاهان مرتعی جنوب شرقی سبلان (نفر چهارم از پنج). در 30 تا 31 ارديبهشت ماه سال 1393. تهران- سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران.
46- ارائه مقاله كامل در همايش ملی مباحث نوين در كشاورزي تحت عنوان:
تاثیر ارتفاع مرتع و فصل رویشی بر غلظت برخی عناصر معدنی نمونه های خاک و گیاهان مراتع شمالی سبلان (نفر چهارم از پنج). در 30 تا 31 ارديبهشت ماه سال 1393. تهران- سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران.
47- ارائه مقاله كامل در همايش ملی مباحث نوين در كشاورزي تحت عنوان:
مقایسه اثر گونه دام و فصل چرا بر غلظت برخی عناصر معدنی کم نیاز شیر دام های چرا کننده در مراتع شمال سبلان (نفر چهارم از پنج). در 30 تا 31 ارديبهشت ماه سال 1393. تهران- سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران.
49- ارائه مقاله كامل در بيست و دومين كنگره ملی علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان:
فرمولاسيون و جايگزيني چربي شير براي تولید پنیر فرآسودمند با استفاده از روغن‌ فندق (نفر اول). در 8 تا 9 شهريور ماه سال 1393. گرگان- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
50- ارائه مقاله كامل در بيست و دومين كنگره ملی علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان:
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شاخص پروتئوليز پنیر تولیدي با استفاده از روغن‌ فندق (نفر اول). در 8 تا 9 شهريور ماه سال 1393. گرگان- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. مقاله برتر سخنراني كنگره شد.
51- ارائه مقاله كامل در سومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
فناوري­هاي كشاورزي جايگزين (نفر اول). در30-29 مرداد ماه1393. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
52- ارائه مقاله كامل در سومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
بررسي تاثير فاصله زماني بين اولين تلقيح پس از زايش تا آبستني (DFBC) روي ميزان توليد شير و تعداد گوساله متولد شده در سال بازاي هر راس گاو(نفرسوم). در30-29 مرداد ماه1393. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
53- ارائه مقاله كامل در ششمين کنگره ملی علوم دامي تحت عنوان: تاثير سطوح مختلف كنسانتره بر عملكرد پروار بره­هاي شيرگيري شده­ي نژاد قزل تحت چرا (نفرپنجم). در6-5 شهريور ماه1393. تبريز- دانشگاه تبريز.
54- ارائه مقاله كامل در ششمين کنگره ملی علوم دامي تحت عنوان: تاثير سطوح مختلف كنسانتره بر فراسنجه هاي رشدي و رفتار چرا در بره­هاي شيرگيري شده­ي نژاد قزل تحت چرا (نفرپنجم). در6-5 شهريور ماه1393. تبريز- دانشگاه تبريز.
55- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تاثیر استفاده از عصاره چای سبز روی ویژگی­های میکروبیولوژیکی گوشت گاو در مدت زمان نگهداری
 (نفر دوم). در29-28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
56- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
بررسی غلظت های مختلف محلول های اسمزی در خشک کردن اسمزی توت فرنگی
 (نفر دوم). در29-28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
57- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
بررسي وي‍‍ژگي هاي شيميايي و حسي توت فرنگي خشك شده به روش اسمزي (نفر دوم). در29-28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
58- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تاثیر دماهای مختلف نگهداری میوه زیتون روی میزان استخراج روغن و ویژگی­های کیفی آن
 (نفر دوم). در29-28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
59- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تاثير رطوبت محيط كشت بر توليد آنزيم رنين از قارچ رايزو موكور ميهي
( Rhizomucor miehei ) در محيط تخميري جامد (نفر سوم). در29-28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
60- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تاثير عوامل مختلف بر توليد رنين از قارچ رايزو موكور ميهي ( Rhizomucor miehei ) در محيط تخميري جامد (نفر سوم). در29-28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
61- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
بررسي روش هاي مختلف استخراج DNA ژنومي باكتري Lactococcus Lactis بركيفيت DNA  و  PCR (نفر سوم). در29-28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
62- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
بررسي تاثير اتيلن روي عمر پس از برداشت گل شيپوري (نفر سوم). در29 -28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
63- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
بررسي اثرات تيوسولفات نقره و ساكارز روي عمر پس از برداشت گل شيپوري (نفر سوم). در29 -28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
64- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تاثير پلي آمين ها بر شاخص هاي اندازه گيري گياه استويا ربائوديانا در شرايط درون شيشه اي
 (نفر چهارم). در29 -28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
65- ارائه مقاله كامل در اولين كنفرانس بين المللی آب، محيط زيست وتوسعه پايدار تحت عنوان" تاثير بسترهاي الي و باكتري هاي محرك رشد بر شاخص هاي مورفولوژيك گياه كاهو رقم رابيكون " در 6 تا 8 مهر ماه 1395 - دانشگاه محقق اردبيلي(نفر پنجم)
66- ارائه مقاله كامل در سومين كنگره سراسري در مسير توسعه علوم كشاورزي و منابع طبيعي تحت عنوان" بهينه سازي ژن كيموزين A بر اساس كاربرد كدوني در مخمر Pichia pastoris " در 30 آذر ماه 1395 - گرگان(نفر چهارم)
67- ارائه مقاله كامل در سومين كنگره سراسري در مسير توسعه علوم كشاورزي و منابع طبيعي تحت عنوان" ارزيابي فيلوژنتيكي ژن كيموزين گاوي در قارچ رايزو موكور ميهي و برخي پستانداران " در 30 آذر ماه 1395 - گرگان(نفر چهارم)
68- ارائه مقاله كامل در چهارمين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
تاثير پلي آمين ها بر شاخص هاي اندازه گيري گياه استويا ربائوديانا در شرايط درون شيشه اي
 (نفر چهارم). در29 -28 مرداد ماه1394. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
69- ارائه چكيده مقاله در پنجمين کنگره ملی و اولين كنگره بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
Effect of different levels of inulin and oligofructose on the survival of probiotic bacteria in symbiotic Doogh
(نفر اول از دو نفر). در 26-25 مرداد ماه1396. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
70- ارائه مقاله كامل در پنجمين کنگره ملی و اولين كنگره بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
استفاده از پروتئازهاي گياهي به عنوان آنزيم لخته كننده شير. (نفر سوم) در 26-25 مرداد ماه1396. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
71- ارائه مقاله كامل در پنجمين کنگره ملی و اولين كنگره بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
بررسي خصوصيات لاشه و مصرف خوراك بره هاي آميخته رومانف-مغاني تحت اثر تزريق بولدنون آندسيلينات و جيره هاي با سطوح مختلف پروتئين. (نفر سوم) در 26-25 مرداد ماه1396. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
72- ارائه مقاله كامل در پنجمين کنگره ملی و اولين كنگره بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
بررسي عملكرد پروار و مصرف خوراك بره­هاي آميخته رومانف-مغاني تحت اثر تزريق بولدنون آندسيلينات و جيره با سطوح مختلف پروتئين. (نفر سوم) در 26-25 مرداد ماه1396. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
73- ارائه مقاله كامل در پنجمين کنگره ملی و اولين كنگره بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:
اثرات مكمل سازي منابع چربي (دانه كتان اكسترود شده و CLA) در جيره ميش هاي شيري قزل بر تركيبات شير. (نفر سوم) در 26-25 مرداد ماه 1396. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
74- ارائه مقاله كامل در پنجمين کنگره ملی و اولين كنگره بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان: تاثير استفاده از دانه كتان اكسترود شده و اسيد لينولئيك مزدوج بر متابوليت­هاي خوني ميش­هاي قزل در دوره پس از زايش. (نفر سوم) در 26-25 مرداد ماه 1396. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
75- ارائه مقاله كامل در پنجمين کنگره ملی و اولين كنگره بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان: بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ­هاي كلزا بر اساس برخي صفات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي. (نفر پنج) در 26-25 مرداد ماه 1396. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
76- ارائه مقاله كامل در پنجمين کنگره ملی و اولين كنگره بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان: اثر تنش خشكي بر روي برخي صفات فيزيولوژيكي ارقام مختلف كلزا. (نفر پنج) در 26-25 مرداد ماه 1396. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
77- ارائه مقاله كامل در پنجمين کنگره ملی و اولين كنگره بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان: تاثير نسبت­هاي مختلف نيتروژن بر باززايي گل سوسن چلچراغ. (نفر چهارم) در 26-25 مرداد ماه 1396. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
78- ارائه مقاله كامل در پنجمين کنگره ملی و اولين كنگره بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان: تاثير نسبت­هاي مختلف نيتروژن بر توليد متابوليت هاي ثانويه در گل سوسن چلچراغ. (نفر چهارم) در 26-25 مرداد ماه 1396. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.
79- ارائه مقاله و چاپ كامل آن در سومين كنفرانس بين المللی فناوري و مديريت انرژي تحت عنوان" تاثير مقياس توليد دوغ بر مصرف انرژي، نهاده ها و اثرات زيست محيطي " در 10 و 11 اسفندماه 1395 – تهران- انجمن علمي انرژي ايران (نفرسوم)
80- ارائه مقاله و چاپ كامل آن در دومين همايش ملي توسعه پايدار در سيستم هاي مهندسي انرژي، آب و محيط زيست تحت عنوان" ارزيابي اثرات زيست محيطي ماست كم چرب بر اساس مقياس توليد " در 3 و 4 اسفندماه 1395 – تهران- دانشگاه علم و صنعت ايران (نفر سوم)
81- ارائه مقاله و چاپ كامل آن در دومين كنفرانس ملي روش هاي افزايش ماندگاري فراورده هاي غذايي تحت عنوان" تاثير سطوح مختلف اينولين و كيتوزان بر زنده­ماني باكتري­هاي پروبيوتيك در دوغ " در7 و 8 دي ماه 1395 – تهران- انجمن علمي علوم و صنايع غذايي ايران (نفر اول)
82- ارائه مقاله كامل در سومين كنگره سراسري در مسير توسعه علوم كشاورزي و منابع طبيعي تحت عنوان" اثر منبع ليپيدي جيره و پودر شويد بر قابليت هضم مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي " در 30 آذر ماه 1395 - گرگان(نفر سوم)
83- ارائه مقاله كامل در هفتمين كنگره ملي علوم دامي ايران تحت عنوان" اثر منبع ليپيدي جيره و پودر شويد بر صفات توليدي جوجه هاي گوشتي" در 17 تا 18 شهريورماه 1395 – تهران- دانشگاه تهران (نفر سوم)
84- ارائه مقاله كامل در بيست وپنجمين كنگره ملي و دومين كنگره بين المللي علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان" تاثير سطوح مختلف اينولين و گزانتان بر زنده ماني باكتري­هاي پروبيوتيك در دوغ" در 5 تا 6 ارديبهشت ماه 1397 – ساري- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري (نفر اول).
85- ارائه مقاله كامل در بيست وپنجمين كنگره ملي و دومين كنگره بين المللي علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان" تاثير سطوح مختلف اينولين و اليگوفروكتوز بر زنده ماني باكتري­هاي پروبيوتيك در دوغ" در 5 تا 6 ارديبهشت ماه 1397 – ساري- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري (نفر اول).
86- ارائه مقاله كامل در بيست وپنجمين كنگره ملي و دومين كنگره بين المللي علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان" اثر آنتي اكسيداني عصاره برگ به در پايداري اكسايشي روغن سويا " در 5 تا 6 ارديبهشت ماه 1397 – ساري- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري (نفر دوم).
 
 
87- ارائه مقاله در پنجمين كنگره بين المللي ليپيد هاي خوراكي اروپا در سپتامبر 2007  در كشور سوئد  تحت عنوان :
Fatty Acids, Sterols and Vitamin E in Milk Thistle Seeds Oil.
88- ارائه مقاله  در دهمين كنفرانس غذايي آسيا در آگوست 2007  در كشور مالزي  تحت عنوان :
Chromatographic Measurement of Fatty acids, Sterols and Vitamin E in Hazelnuts Grown in Selected Areas of Iran.
89- ارائه مقاله  در دهمين كنفرانس غذايي آسيا در آگوست 2007  در كشور مالزي  تحت عنوان :
Mass transfer during the osmotic dehydration of sliced fruit at pseudo-steady state
 
90- ارائه مقاله  در دهمين كنفرانس  در فوریه 2007 در كشور استرالیا تحت عنوان :
 Investigation of the Mechanical and Barrier Properties of the Polypropylene/montmorillonite Nanocomposites as Food Packaging, 29th Australian Polymer symposium, Hobart, Australia, 11-15 February 2007.


91- ارائه مقاله  در كنفرانس بین المللی  Food Research  در نوامبر 2010  در كشور مالزي  تحت عنوان :
Evaluation of Effects of Chemical Refining Processes on Fatty acids, Phytosterols and Phytosterol Oxidation Products of Hazelnut Oil by using of SPE
92- ارائه مقاله  در كنفرانس بین المللی  9th Euro Fed Lipid  Congress  در سپتامبر 2011  در كشور هلند  تحت عنوان :
Replacement of Dairy Fat with Vegetable Oils in Iranian Feta Cheese
 
93- ارائه مقاله  در كنفرانس بین المللی  9th Euro Fed Lipid  Congress  در سپتامبر 2011  در كشور هلند  تحت عنوان (نفر پنجم):
Evaluation of Oil content and Fatty acid Composition of Pyrus  glabra as a Medicinal Plant (Pyrus glabra Boiss)
94- ارائه مقاله در كنفرانس بین المللی   International Conference on Biotechnology and Food Engineering  در سپتامبر 2011  در كشور سنگاپور تحت عنوان (نفرسوم) :
Microwave Pretreatment of Seeds to Extract High Quality Vegetable Oil
 
95- ارائه مقاله(شفاهي) در كنفرانس بین المللی  11th Euro Fed Lipid  Congress  در اكتبر 2013  در كشور تركيه  تحت عنوان (نفر اول):
Modification of Iranian White Brined Cheese by Fat Replacement with Olive Oil or Canola Oil
 
96- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی  11th Euro Fed Lipid  Congress  در اكتبر 2013  در كشور تركيه  تحت عنوان (نفر اول):
Manufacture of Functional and Low- Fat Iranian White Brined Cheese with Fat Replacement by Walnut or Linseed Powders
 
97- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی  11th Euro Fed Lipid  Congress  در اكتبر 2013  در كشور تركيه  تحت عنوان (نفر اول):
Physicochemical properties and nutritional compounds of milk thistle seeds oil from different varieties grown in Iran
 
98- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی  11th Euro Fed Lipid  Congress  در اكتبر 2013  در كشور تركيه  تحت عنوان (نفر اول):
Evaluation of Oil Content and Fatty Acids Profile of Echium amoenum Fisch. Seed Oils from Different Regions of Iran
 
99- ارائه مقاله (پوستر) در كنفرانس بین المللی  11th Euro Fed Lipid  Congress  در اكتبر 2013  در كشور تركيه  تحت عنوان (نفر اول):
Physicochemical Properties and Fatty Acids Profile of Black Truffles Grown in East Azerbaijan-Iran
 
100- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی  11th Euro Fed Lipid  Congress  در اكتبر 2013  در كشور تركيه  تحت عنوان (نفر اول):
Evaluation of some Physicochemical Properties of Two Species (Euthynnus affinis and Katsuwonus pelamis) of Fish oils from Iran
 
101- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی  11th Euro Fed Lipid  Congress  در اكتبر 2013  در كشور تركيه  تحت عنوان (نفر اول):
Application of phenolic compounds extracted from virgin olive oil as green inhibitor to protect of steel corrosion 
 
102- ارائه مقاله(شفاهي) در كنفرانس بین المللی  25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry  در سپتامبر 2014  در كشور تركيه تحت عنوان (نفر اول):
Production of Functional Cheese by Replacement of Milk Fat with Hazelnut Oils
103- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی  10th Nanoscience and Nanotechnology Conference of  Turkey  در 17-21 جون 2014  در كشور تركيه- شهر استانبول، تحت عنوان (نفر دوم):
The Use of Nanotechnology in Food Packaging and Storage
104- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی  5th International Scientific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey  در 21-20 فوريه 2015  در كشور تركيه- (نفر چهارم): تحت عنوان
The Effect of height and season on composition and macro mineral concentration of grazing sheep milk in south eastern of Sabalan rangelands
105- ارائه مقاله (سخنراني) در كنفرانس بین المللی  2th International Conference on AgriAqua 2015  در 29-28 دسامبر 2015  در كشور سريلانكا- (نفر اول): تحت عنوان
Investigation on optimum conditions of osmotic drying in the apricot slices
106- ارائه مقاله (پوستر) در كنفرانس بین المللی  Euro Fed Lipid  Congress  27 الي30 سپتامبر 2015 در كشور ايتاليا  تحت عنوان (نفر اول):
Evaluation of some physicochemical properties of olive oil extracted from olives stored in the different conditions
107- ارائه مقاله(شفاهي) در كنفرانس بین المللی 5th International Caucasian Symposium on Polymers &  Advanced Materials   در 2تا5 جولاي 2017  در كشور گرجستان(نفر اول) تحت عنوان:
Modification of physico-chemical characteristics of CMC film by incorporation of  montmorillonite and TiO2 nanoparticles
108- ارائه مقاله در كنفرانس بین المللی 5th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials   در 2تا5 جولاي 2017  در كشور گرجستان(نفر اول) تحت عنوان:
Physical and mechanical properties of CMC-MMT-ZnO nanobiocomposite films
109- ارائه مقاله در كنفرانس بین المللی 6th International Conference of Agriculture and Food   در 20تا24 جون 2018  در كشور بلغارستان (نفر اول) تحت عنوان:
Effect of different levels of Inulin and Xanthan on Survival of probiotic bacteria in Doogh to produce a functional dairy drink
 

:: ::