اعضا - میرداریوش شکوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر میرداریوش شکوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

  

  1- زهرا باقری شیره جینی: اثر عصاره آویشن در جیره‌های حاوی گندم و ذرت بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

  2- محمد ملک زاده: مقايسه ارزش غذايي ارقام مختلف جو استان اردبيل به صورت دانه كامل يا آسياب شده در جيره جوجه­های گوشتی

  3- کاظم علیجان زاده فیروزی: اثرات سینبیوتیکی پروبیوتیک لاکتوباسیلوسی (پریمالاک) و پری­بیوتیک مشتق از قارچ آسپرژیلوس(فرماکتو) بر مورفولوژی روده ­ی کوچک و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در جوجه های گوشتی

  4- سید موسی سعادت میرقدیم: اثر اسانس میخک روی پارامترهای خونی ، مورفولوژی بافت روده و قابليت هضم ايلئومي موادمغذي در جوجه‌های گوشتی

  5- مریم غلامحسینی زهرایی: تاثير نانوزئوليت نقره، زئوليت و فلاومايسين بر عملکرد و قابليت هضم ایلئومی مواد مغذي و برخي فراسنجه هاي خوني در جوجه‌هاي گوشتي

  6- اکبر شیرعلی نژاد باروقی: اثرات ايزوفلاون هاي سويا روي قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي، پارامترهاي خوني، عملکرد رشد، زيست فراهمي كلسيم و ويژگي‌هاي لاشه در جوجه هاي گوشتي

  7- محمود مسیبی: تاثير جايگزيني ارقام مختلف سورگوم به جاي ذرت بر قابلیت هضم مواد مغذي، عملكرد رشد و قوام گوشت جوجه‌هاي گوشتی

  8- شعله هوشیار: تأثير نانوزئولیت نقره در جيره‌های حاوی ذرت و سورگوم بر ريخت‌سنجی روده، قابليت هضم ایلئومی مواد مغذي و سيستم ايمنی جوجه‌هاي گوشتي

  9- علی رضا سقایی: اثر فيتاز ميكروبي و پلي اتيلن گليكول در جيره‌ حاوي سورگوم بر عملکرد ، استفاده از مواد مغذی و ريخت سنجي روده جوجه‌های گوشتی

  10- ایوب بدرزاده : مقایسه ارزش غذایی سه هیبرید ذرت با و بدون استفاده از آنزیم فیتاز در جيره جوجه‌های گوشتی

  11- معصومه فکری: تاثیر خیساندن ، جوانه­زنی و فیتاز میکروبی بر ارزش تغذیه­ای سورگوم در جیره جوجه ­های گوشتی

  12- حاتم حاتمی: اثر عصاره‌های نعناع و ریحان جیره‌ بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، برخی فراسنجه‌های خونی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

  13- مهدی جعفری: اثر ایزوفلاون‌هاي سویا بر کیفیت لاشه، قابلیت هضم مواد مغذی، مورفولوژی روده و کلسترول سرم خون جوجه­های گوشتی

:: ::