اعضا - میرداریوش شکوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر میرداریوش شکوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

دوره کارشناسی: آشنایی با دامپروری ایران، خوراک و خوراک دادن، جیره نویسی، تغذیه طیور، پرورش طیور، پرورش بوقلمون و پرندگان آبزی، بیوشیمی

دوره کارشناسی ارشد: زبان تخصصی، هضم و متابولیسم، تغذیه تکمیلی، تغذیه طیور

دوره دکتری: بیوانرژتیک در تغذیه، مواد سمی در تغذیه دام و طیور 

:: ::