اعضا - میرداریوش شکوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر میرداریوش شکوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک mdshakouri@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دكتر میرداریوش شکوری
آخرین رشته تحصیلى غذا و تغذیه دام (تغذیه طیور)
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه فردوسی مشهد
اطلاعات شغلی
محل خدمت علوم و مهندسی صنایع غذایی
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 0451 5510805
دورنگار 0451 5510805
نشانی اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم کشاورزی- گروه علوم دامی
کدپستی 56199-1367
صندوق پستی 179
شهر Ardabil
کشور Iran
:: ::