اعضا - علی روشنیان فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی روشنیان فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

اختراعات ثبت شده

  1. طراحی و ساخت دستگاه تست خزش برای مواد ویسکوالاستیک، شماره ثبت 79851، تاریخ ثبت 9/4/92، شماره اضهارنامه 308957 * 1392.
  2. دستگاه جداساز الکل و اسانس از نوشیدنی ها با المان سرد و گرم (CET) ، شماره ثبت ۷۷۶۹۳، تاریخ ثبت 7/9/91، شماره اضهارنامه ۴۰۰۰۳۰۵۸۵۰
  3. دستگاه پرتابل تشخیص پلاکهای جعلی با قابلیت ارسال تصاویر به واحد کنترل، شماره ثبت 77417 ، تاریخ ثبت  15/8/91 ، شماره اضهارنامه4000305442
  4. شیشه های دو جداره wacmel، شماره ثبت 75766 ، تاریخ ثبت 13/04/91  ، شماره اضهارنامه 390110810
  5. راهنمای اتوماتیک راننده در جاده به صورت لیزری و هوشمند، شماره ثبت 60723 ، تاریخ ثبت  3/6/88 ، شماره اضهارنامه 388121170
  6. سیستم تهویه ، تصفیه، بوگیر و معطر کنندگی سیالی و آلی هوای محیط به روشL.M.C، شماره ثبت  60217 ، تاریخ ثبت 5/5/88، شماره اضهارنامه 388021093
  7. آکواریوم با فیلترویژه و تایمر سفر، شماره ثبت 57054 ، تاریخ ثبت 21/11/87 ، شماره اضهارنامه 387111056
  8. دستگاه نمونه بردار ریتمیک از محیط های سیالی، شماره ثبت 82234 ، تاریخ ثبت 7/12/92، شماره اضهارنامه 3006116 * 1392
  9. فن پرتابل محوری انتقال هوا بدون نیاز به برق و باتری، شماره ثبت 82781 ، تاریخ ثبت 13/2/93، شماره اضهارنامه 3006390 * 1392
:: ::