اعضا - علی روشنیان فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی روشنیان فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
سابقه فعاليت و پست‌هاي اجرايي (غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات)
عنوان سمت مكان فعاليت مافوق تاريخ
رابط اجرایی سومین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم معاونت فرهنگی 4/2/89
دبیر چهارمین جشنواره ملی حرکت (دانشگاهی) دانشگاه محقق اردبیلی معاونت فرهنگی 27/4/90
دبیر همایش از ایده تا اختراع دانشگاه محقق اردبیلی معاونت فرهنگی 27/8/88
دبیر همایش عصر رباتیک دانشگاه محقق اردبیلی بسیج دانشجویی 8/2/88
مسئول برگزاری هشتمین جشنواره مخترعین و مبتکرین بسیجی دانشگاه محقق اردبیلی بسیج دانشجویی 3/9/88
مسئول آموزش و جذب استعداد های دفتر نخبگان و همکاری های علمی شهید فهمیده مرکز دفتر نخبگان اردبیل مسئول دفتر  
نماینده دانشجویان استان اردبیل در دیدار ریاست محترم جمهوری سالن ولایت استانداری
ریاست دانشگاه
7/89
سرپرست گروه طراحی مهندسی ذهن برتر دفتر نخبگان مسئول دفتر  
رابط اجرایی سومین جشنواره ملی حرکت دانشگاه محقق اردبیلی    
راهنمای بخش مکانیک تیم المپیاد سازمان فنی و حرفه ای اردبیل فنی و حرفه ای استان ریاست فنی و حرفه ای 91
دبیر لیگ جنگجو دومین دوره مسابقات رباتیک سبلان - کشوری 91
دبیر لیگ مسیریاب ویژه اولین دوره مسابقات رباتیک سبلان سالن فدک کشوری 90

 سابقه موقعيت‌‌ها و پست‌هاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)
سمت مكان فعاليت مسئول مافوق تاريخ
از لغايت
نماینده رابط علمی چین، ژاپن و کره جنوبی دانشگاه هوکایدو ژاپن نماینده 96 کنون
دبیر شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی کارشناس فرهنگی 88 90
دبیر کانون علمی پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی کارشناس 88 89
دبیر انجمن علمی مخترعین دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه محقق اردبیلی کارشناس فرهنگی 88 90
ارزیاب طرح های ارجاعی دفتر نخبگان و همکاری های علمی شهید فهمیده کارشناس 90 93


 
:: ::