اعضا - عبدالله گل محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عبدالله گل محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

در سال 1365 از طریق کنکور سراسری در رشته ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در سال 1369 پس از اتمام دوره کارشناسی از طریق کنکور کارشناسی ارشد در رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس قبول شدم و در سال 1374 دوره را به اتمام رسانده و بلافاصله در دانشگاه محقق اردبیلی مشغول تدریس شدم. در سال 1378 برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا وارد دانشگاه تهران شدم در سال 1384 این دوره را به اتمام رسانده و مجدداً در دانشگاه محقق اردبیلی تا به امروز مشغول تدریس هستم.     

:: ::