اعضا - عزت اله عسکری اصلی ارده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
 • بررسي و مقايسه ضايعات دانه حاصل از خشک کردن شلتوک در نقاط مختلف مخزن خشک¬کن متداول
 • بررسی نیروی فشاری وارد بر سطوح تماس از طرف توده دانه در آزمایش با چند رقم متداول گندم
 • مقايسه ضايعات دانه حاصل از خشک کردن شلتوک در نقاط مختلف مخزن خشک¬کن
 • مقايسه ضايعات دانه حاصل از خشک کردن شلتوک در نقاط مختلف مخزن خشک¬کن
 • تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن
 • بررسي اثر سرعت خطي كوبنده بر تلفات و ضايعات ارقام متداول برنج
 • بررسي عوامل موثر بر تلفات کوبش و درصد دانه هاي آسيب ديده و نسبت کاه به دانه در يک واحد کوبش سرتغذيه خود کار برنج
 • برسي عوامل موثر بر توان مورد نياز و بازده حجمي يك نقاله مارپيچي در انتقال شلتوك برنج
 • بررسي ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي دانه هاي ارقام متداول گندم و برنج
 • مقایسه خواص فیزیکی برخی ارقام متداول برنج بصورتهای مختلف
 • بررسی نرخ جریان دانه یک رقم جو متداول در دو دریچه مربعی و دایره ای شکل
 • بررسی نرخ جریان دانه در دریچه ها
 • بررسی ترمودینامیکی  سیستم  تولید توان   ارگانیک رنکین با کابرد متمرکز کننده خطی خورشیدی و نانو سیال
 • تعیین برخی خواص مهندسی نخود
:: ::