اعضا - ولی رسولی شربیانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ولی رسولی شربیانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
1- سلیمان رشه - بررسی وضعیت تلفات کباین دروگر کمباین دروگر کردستان - 1395
2- اسما کیسالایی - کاربرد پردازش تصویر برای تشخیص میزان نیتروژن برگ گیاه گوجه فرنگی-1395
3- فاطمه گل محمد زاده - تخمین میزان محتوی نیتروژن در محصول گندم با استفاده از پردازش تصویر -1394
4- زهرا ابراهیم پور - مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی گلخانه های خیار استان آذر بایجان شرقی-1396
5- محمد صادق بشارتی - شناخت و بررسی عوامل پیشرفت و رکود طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلگه ای غرب گیلان-1396
6- شهریار خوشبین - بررسی امکان مدیریت مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان پارس آباد با استفاده از GIS 
7- صالح سلطانی قلندر - تعیین احتمال روز مناسب کاری برای عملیات کشاورزی پاییزه در اردبیل-1396
8- حمید سیفی - امکان سنجی برنامه ریزی خطی و فازی چند هدفه دو مرحله ای در تدوین الگوی بهینه کشت با تاکید بر منابع آبی (مطالعه موردی:شهرستان گلپایگان) -1396
9- صابر نادری - طراحی و ساخت سیستم هوشمند آنلاین سورتینگ فندق با بکارگیری پردازش آکوستیک و شبکه عصبی-1396
10- میر محسن موسوی زاد - تعیین انرژی مصرفی تولید گندم و تهیه نقشه GIS در شهرستان اردبیل - 1396
11- قطب الدین بروکی میلان - بررسی امکان تشخیص لکه¬ها و اندازه¬های سیب زرد به کمک پردازش تصویر آنلاین-1396
:: ::