اعضا - ولی رسولی شربیانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ولی رسولی شربیانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
1. طراحی و کنترل دقیق ماشینهای کشاورزی (کاربرد سنسورها و سامانه کنترل خودکار) 
2. کشاورزی دقیق و سامانه های سنجش از دور (بینایی ماشین، طیف سنجی و GIS) 
3. مکانیزاسیون کشاورزی و سیستمهای مدیریت ماشین در مزرعه
4. مدل سازی، بهینه سازی و مدیریت انرژی مصرف شده در عملیات کشاورزی
5. کاربرد ابزار های محاسبات نرم و هوش مصنوعی 
:: ::