اعضا - ولی رسولی شربیانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ولی رسولی شربیانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ کنفرانس بین امللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری مقایسه تکنیک جدید مبتنی بر پردازش تصویر برای تعیین کلروفیل در گیاهان با سایر روش ها و الگوریتم های متداول
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی تعیین عوامل موثر در کارپذیری خاک‌های زراعی
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی عوامل موثر در تعیین روزمناسب کار برای عملیات خاک‌ورزی
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم کاربرد تکنیک های انعکاس طیفی در تولید غلات
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم تخمین نیتروژن در جوانه های گوجه فرنگی با آنالیز تصویر رنگی RGB
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ اولین همایش ملی علوم و فنآوری های نوین ایران بررسی فنی سیستم های هدایتی وسایل نقلیه خارج جاده ای در اتوماسیون کشاورزی
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مقایسه ویژگیهای رنگی ارقام متداول برنج در ایران با استفاده از پردازش تصویر
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دسته بندی ارقام متداول برنج در ایران بر اساس ویژگیهای مورفولوژیک حاصل از تصاویر دیجیتال
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست تعیین مقدار نیتروژن در گندم برای کود دهی با نرخ متغیر با استفاده از روش پردازش تصویر
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران بررسی تفاوت اساسی سیستم جدایش و خرمنکوبی کمباین کردستان K130 با کمباین معمولی
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران بررسی آماری ارتفاع برش، سرعت پیشروی و عملکرد زمین های متفاوت بر تلفات کمباین کردستان K130
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های علوم و فنآوری تخمین وضعیت برگ گندم با استفاده از پردازش تصاویر رنگی
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست ایران بررسی کاربردی روش پردازش تصویر برای مدیریت مصرف کود نیتروژن جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست آشکار سازی ردیف های کشت برای هدایت خودکار تراکتور
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی سامانه های ناوبری و تعیین موقعیت ماهواره ای
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری کاربرد استریوویژن در کشاورزی دقیق
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بررسی سیستم های ناوبری مستقل رباتهای کشاورزی
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کاربرد روبات جهت مدیریت اتوماتیکی در کشاورزی دقیق
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک ترکیبی از سنجش از راه دور چند طیفی، فن آوری نرخ متغیر و مدل سازی زیست محیطی برای مدیریت آفات مرکبات
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک سورتینگ و تعیین برخی پارامترهای محصولات کشاورزی با استفاده از امواج صوتی
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی گلخانه های خیار به روش ارزیابی چرخه زندگی (LCA)
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی درجه بندی سیب براساس اندازه به کمک پردازش تصاویر آنلاین
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم مدل سازی انرژی مصرفی در گلخانه های خیار
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم بررسی انواع و سیستم های گلخانه ای خیار استان آذربایجان شرقی
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم کاربرد روش پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی برای درجه بندی سیب
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم ارزیابی طرح تجهيز، نوسازي و یكپارچه سازي اراضی شاليزاري جلگه اي غرب گيلان(مطالعات توصيفی)
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم حسگرهای بی سیم در کشاورزی و صنایع غذایی(پیشرفتهای اخیر و چشم اندازهای آینده)
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم تعیین و ارزیابی سطح مکانیزاسیون در شهرستان پارس آباد و توزیع آن بر اساس سیستم اطلاعات جفرافیایی(GIS)
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم تعیین و ارزیابی شاخص درجه مکانیزاسیون کشت گندم در شهرستان پارس آباد
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم اثر زاویه برش تیغه بر روی نیروی برشی و تنش برشی ساقه سویا
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم بررسی انرژی مصرفی در تولید محصول گندم (مطالعه موردی در شهرستان اردبیل)
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم طراحی و ساخت دستگاه سورتینگ و گریدینگ آنلاین فندق به روش پردازش سیگنال صوتی
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم ارائه یک الگوریتم نرم افزاری جهت استفاده در دستگاه سورتینگ و گریدینگ آنلاین فندق با تکنیک غیر مخرب آکوستیکی
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اولین کنفرانس بیم المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

ارزیابی طرح تجهيز، نوسازي و یكپارچه سازي اراضی شاليزاري (مطالعات استنباطی)

:: ::