اعضا - منصور راسخ


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر منصور راسخ | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

 1- تحليل تنش در ميل‌لنگ موتور چهار سيلندر بنزيني Z24    با استفاده از روش اجزا محدود،  محمد رنجبر كهن، تاريخ دفاع 27/6/1387

2- تحليل خستگي دسته پيستون موتور تراكتور    MF-285 به روش اجزا محدود، محمد رضا اسدي، تاريخ دفاع 27/6/1387 

3- تعيين خواص مكانيكي بادام درختي و مغز آن، وحيد بداغي، تاريخ دفاع 7/8/1388

4- شبيه‌سازي عددي فرآيند احتراق مخلوط سوخت بيوديزل با گازوئيل در يك موتور احتراق تراكمي، محمد خاني، تاريخ دفاع 1/12/1388

5- تعيين خواص فيزيكي و مكانيكي ميوه پرتغال در دو رقم متداول منطقه شمال، موسي اسماعيلي جوكندان، تاريخ دفاع 20/12/1388

6- تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي سير، روح‌الله مجدي، تاريخ دفاع 13/7/1389

7- بررسي امكان جداسازي يولاف وحشي از گندم توسط دستگاه جداكننده وزني، مرتضي كاشي، 16/8/1389

8- مقايسه سه روش بارگذاري فشاري، خزشي و مگنس تيلور در اندازه‌گيري سفتي ميوه كيوي، جليل حسين‌زاده، تاريخ دفاع 9/11/1389

 9- برخي خواص مهندسي قندق و مغز آن در ارقام متداول ايراني، حسن زينالي، 18/7/1390

10- تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي يك رقم لوبياي متداول ايراني، فريده قهاري كرماني، تاريخ دفاع 10/8/1390

 تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي پنبه دانه، علي حسين اسدزاده، تاريخ دفاع 5/6/1390

11- تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي دانه كرچك. كمال بايزيدي، تاريخ دفاع 19/6/1391.

12- تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي لوبيا سفيد، كاظم ساساني مغانلو، تاريخ دفاع 21/6/1391

13- تعیین برخی خواص مهندسی گردو، محمد غفاریان خالق داد، تاریخ دفاع 5/4/1392.

14- تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی یک رقم لوبیا قرمز متداول ایرانی، یاسر سیاه منصور خورین، تاریخ دفاع 13/7/1392.

15- تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه ماش، مجید حکم الهی، تاریخ دفاع 22/7/1392.

16- تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی ذرت دانه ای، پروانه مختارپور، تاریخ دفاع، 5/6/1392.

17- تعیین اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه جو، آذین زند میرالوند، تاریخ دفاع 20/5/1393.

18- بررسی تعیین اثر رطوبت،سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص مهندسی دانه گلرنگ، حسن بلند همت، تاریخ دفاع 12/6/1393.

19- تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب زمینی متداول ایرانی به منظور کاهش ضایعات، هادی محمد غریبانی، تاریخ دفاع 19/6/1393.

20- تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم برنج متداول ایرانی، سید موسی حسینی، تاریخ دفاع 12/11/1393.

21- آزمون و ارزیابی یک واحد کوبش جریان محوری در آزمایش با شالی تر، سید اسماعیل حسینی چهاردهی. تاریخ دفاع 30/6/1394.

22- ثر سرعت بارگذاری، اندازه غده و رقم بر خواص مکانیکی پیاز، محمد نصیری فولاد، تاریخ دفاع 10/11/1394.

23- تعیین برخی خواص مهندسی شاهدانه، داریوش مهرنگ، تاریخ دفاع 10/11/1394.

24- رساله دکتری، مطالعه پارامترهای موثر بر جداسازی مواد خارجی از عدس توسط دستگاه جداکننده میز ثقلی و بهینه سازی دستگاه بوجاری، هادی باقری، تاریخ دفاع 13/6/1395.

25- تعیین برخی خواص مکانیکی لیمو ترش، فریبا علی محمدی، تارریخ دفاع 9/11/1395.

26- ارزیابی و مقایسه عملکرد کششی دو نوع تراکتور باغی ITM950  و تراکتور کشاورزی ITM470 در فرایند پس از برد اشت. سلیمان شیوراک، تاریخ دفاع 30/11/95.
27- اثر سرعت بارگذاری، اندازه میوه و جهت بارگذاری بر برخی خواص مکانیکی میوه نارنگی، سمیرا قاسم بیگی، تاریخ دفاع 1396.6.21 
28- تعیین نیروی گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی توت فرنگی در بارگذاری فشاری تک محوری، فواد شاهی قوجه، تاریخ دفاع 1396.6.21 
29- تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و آیرودینامیکی دانه عدس. ناصر آهور. تاریخ دفاع 1396.6.18
30- بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم تخمه آفتابگردان. رحیم شجاعی. تاریخ دفاع 1396.11.11
31- بررسی امکان جداسازی دانه های برنج سالم از دانه های برنج شکسته با دستگاه جداکننده استوانه ای. علی نیکپور. تاریخ دفاع 1397.6.18
32- تعیین کیفیت برنج از طریق بارگذاری نمونه های توده توسط دستگاه آسیاب آزمایشگاهی. سجاد اسدی. تاریخ دفاع 1397.6.18
33- تشخیص نمونه های سن زده از گندم سالم با استفاده از خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و ویژگیهای نوری به کمک هوش محاسباتی. رساله دکتری. زهرا بساطی. تاریخ دفاع 1397.6.18
34- اثر سرعت بارگذاری، اندازه میوه و جهت بارگذاری بر برخی خواص مکانیکی یک رقم متداول لیمو شیرین ایرانی. اسمعلی بختیاری کریق. تاریخ دفاع 1397.6.18
35- تعیین کیفیت دانه ذرت از لحاظ وجود ترکهای تنشی به کمک یک آسیاب آزمایشگاهی اصلاح شده. پریناز خدادوست. تاریخ دفاع 1398.6.17
36- تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب به منظور کاهش ضایعات. محمد اصلان زاده. تاریخ دفاع 1398.6.17
37- توسعه سامانه بویایی برای تعیین عمر مفید روغن خوراکی. حامد کرمی، رساله دکتری. تاریخ دفاع 199.6.17
38- بررسي امکان تشخيص و جداسازي ناخالصي توده دانه گندم  به کمک ميز وزني و روش پردازش ويديو، سعيد آقا عزيزي، رساله دکتري، تاريخ دفاع 1400.7.3
39-  تعيين برخي خواص مکانيکي نارنج. سعيد عبادی، تاريخ دفاع 1400.7.28
40- اثر هم افزايي پيش تيمار قليايي و نانو ذرات مگنتيت بر توليد بيوگاز و متان از هضم مشترک بي هوازی زباله جامد شهري و لجن فاضلاب. رساله دکتري، منصور احمدی پيرلو، تاريخ دفاع 1400.8.5
41- تشخيص ارقام و بررسي انبار ماني سيب زميني به کمک بيني الکترونيک، رساله دکتري، علي خرمي فر، تاريخ دفاع 1400.11.6
42- مطالعه پارامترهای موثر بر جداسازی مواد خارجی از تخمه کدو آجیلی توسط دستگاه جدا کننده میز ثقلی، نقی رجعتی نوجه ده، تاریخ دفاع 1400.12.14
43- بررسی جداسازی ناخالصی های توده ذرت دانه با دستگاه جدا کننده میز ثقلی، اسما عبد زاده، تاریخ دفاع 1401/6/30.

 

:: ::