اعضا - منصور راسخ


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: منصور راسخ | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره

1- بررسي اثر رطوبت، سرعت دوراني و مدت زمان بارگذاري بر قابليت شكست دانه برنج با كمك دستگاه آزمون ضربه‌اي بهينه سازي شده، هادي رحماني، تاريخ دفاع 22/6/1390

2- طراحي، ساخت و ارزيابي يك سامانه درجه‌بندي ميوه بر اساس وزن، ابراهيم بخشي‌زاده، تاريخ دفاع 13/7/1389

3- تشخیص مواد خارجی موجود در توده دانه گندم به کمک پردازش تصویر، غلامرضا بلغدری، تاریخ دفاع 28/6/91

4- بررسی امکان پیش بینی کیفیت برنج بر اساس ویژگی های ظاهری و استحکامی، هادی نیک زاد علی ملک، تاریخ دفاع 3/7/1392

5- تعیین ویژگیهای فیزیکی دانه های زیتون برای تشخیص سالم و معیوب و استفاده از تکنیک پردازش تصویر، حسین آزرم دل، تاریخ دفاع 8/7/1392.

6- تعیین توان و ظرفیت انتقال یک نقاله مارپیچی در آزمایش با چند رقم گندم و مقایسه نتایج عملی با نتایج حاصل از مدل بوید و رکاگلر، علیرضا اکبری صاحبی، تاریخ دفاع 16/7/1392.

7- بررسی بازده جداکنندگی یک واحد الک زنی در آزمایش با چند رقم برنج، رحیمه قربانی، تاریخ دفاع 4/10/1392.

8- بررسی اثر زمان برداشت و نوع و ضخامت لایه ضربه گیر بر حجم موفتگی سیب در ارقام متداول شهرستان مراغه، پریا ضیاالملکی، تاریخ دفاع 5/12/1392.

9- بررسی عوامل موثر بر خواص مکانیکی شاخه درخت انگور به منظور انجام هرس، فرزام شیردل، تاریخ دفاع 24/6/1393.

10- بررسی امکان پیش بینی رطوبت دانه گندم با استفاده از پردازش تصویر و مطالعه تأثیر رطوبت بر خصوصیات تصویری گندم. تاریخ دفاع، 21/10/1393.

11- بررسی کیفیت توده نخود با استفاده از دستگاه ضربه زن، ناصر حسن پور، تاریخ دفاع 30/6/1394.

12-بررسی عملکرد یک خشک کن دوار ناپیوسته آزمایشگاهی شلتوک به منظور کاهش ضایعات. عمر قرناسی غراوی. تاریخ دفاع، 03/09/1394.

13- تشخیص مواد خارجی موجود در توده دانه گندم به کمک پردازش تصویر، غلامرضا بلغدری، تاریخ دفاع 28/6/1391.

14- تعیین ویژگیهای کیفی دو رقم گلابی به کمک پردازش تصویر. حسین یافتیان. تاریخ دفاع 01/10/1394.

15- تأثیر استفاده از سوخت بیودیزل تولید شده از الکل بوتانول و روغن پسماند بر عملکرد موتور دیزل و اندازه گیری خواص ترموفیزیکی سوخت. سید آرام آزاده، تاریخ دفاع 16/11/1395.-

16- تآثیر نرخ تغذیه و نوع محصول بر عملکرد دو نوع مکانیسم سورتینگ میوه(مکانیکی و ماشین بینایی) بهرام آزاد عموقین. تاریخ دفاع 27/2/1396.
17- بررسی امکان تعیین رسیدگی میوه انگور سفید در طی مرحله رشد با استفاده از پردازش تصویر. امیر اخگری وایقان. تاریخ دفاع 96/6/22.
18- بررسی تأثیر امواج التراسونیک بر میزان افزایش استخراج قند چغندر قند. رضا محمد زاده، تاریخ دفاع 1396/6/27.
19- بررسی امکان اندازه گیری سختی توده گندم از طریق بارگذاری نمونه های توده آسیاب آزمایشگاهی. جهانگیر پیری سرای. تاریخ دفاع 1396/8/2.
20- آزمون و ارزیابی یک واحد کوبش تک بوته(خوشه) در آزمایش با چند رقم گندم. اسماعیل حسن زاده. تاریخ دفاع 1396/11/15.
21- بررسی جریان دانه شلتوک در دریچه ها. مجید پرتویی. تاریخ دفاع 1396/12/22.
22- تعیین مشخصات ظاهری تخم مرغ به منظور ارزیابی کیفی با استفاده از روش پردازش تصویر. سجاد سرداری. تاریخ دفاع 1397/6/21.
23- تأثیر امواج فراصوت بر کیفیت و خواص شیمیایی دو نوع میوه مرکبات در طول دوره انبارمانی. محبوب طوماری، تاریح دفاع 1397/6/24.
24- طراحی، ساخت و ارزیابی یک واحد خوشه کوب آزمایشگاهی گندم. فاطمه کامرانی، تاریخ دفاع 1397/11/9.
25- طراحی، ساخت و آزمون برگ جمع کن پنوماتیکی تراکتوری، سعید کانون، تاریخ دفاع 1397/11/13.
26- بررسي اثر نسبت عمق به عرض و سرعت پيشروي تيغه باريک خاکورزي روي نيروي کششي و مدل سازي آن به روش اجزاء محدود. ميثم لطيفي. تاريخ دفاع 1399/6/25. 
27- بررسي عوامل موثر بر پيش سرد کن برخي محصولات کشاورزي به روش هيدروکولينگ. بهنام رحيمي اقدم. تاريخ دفاع 1399/23/10.
28- تآثیر کود دامی و ورمی کمپوست بر برخی خواص مکانیکی و فیزیکی خاک. علی اسدالهی، تاریخ رفاع 1398/11/7.
29- بررسی عملکرد کولتیواتر با آزمایش مزرعه ای و مدل سازی آن به روش اجزا محدود. فردین لطافتی، تاریخ دفاع 11/4/1398.
30- تاثير تناوب زراعي بر مصرف انرژي و انتشار زيستي در توليد جو با رويکرد و ارزيابي چرخه حيات (مطالعه موردي دشت مغان)، خدايار حضي وند، تاريخ دفاع 1400/6/22.
31- بررسي امکان تشخيص غده هاي سيب زميني بر اساس عيوب سطحي با کمک پردازش تصوير به منظور توسعه دستگاه هاي سورتينگ، حسين محسني نياري، 1400/7/25.
32- بررسي کتابخانه اي تحقيقات انجام شده در زمينه پس از برداشت در ايران:از منظر مهندسي بيوسيستم، سيد حسين موسوي، 1400/10/2.
33- ارزيابي کارايي مصرف انرژی در واحدهای پرورش گاو شيری به کمک روش آماری انفيس (مطالعه موردي، کشت و صنعت مغان، سعيد استوار، تاريخ دفاع 1400/11/30.
34- طراحی، ساخت و ارزیابی دبی سنج جرمی جریان جرمی غلات. نادر غلیپور، تاریخ دفاع 1401/6/30.
 

:: ::