اعضا - حمیدرضا محمددوست چمن آباد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

1. زراعت عمومی همراه با سوالات چهارگزینه ای. سال انتشار 1381

 2. گندم از تولید تا مصرف. سال انتشار 1389

 3. مقدمه ای بر اصول علمی و عملی کنترل علف های هرز. سال انتشار 1390

:: ::