اعضا - میرمهدی سیدرحیمی نیارق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
کارگاه های مربوط به انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران
+ معرفی انرژی زمین گرمایی و مزایای آن
+ مروری بر تأثیرات زیست محیطی و اقتصادی سیستم های انرژی زمین گرمایی

کارگاه های مربوط به نظام مهندسی معدن و جهاد دانشگاهی
+ طراحی خط تولید شن و ماسه کوهی و رودخانه ای
+ روش های استخراج و فرآوری معادن شن و ماسه کوهی  و رودخانه ای
 
:: ::