اعضا - رقیه جهدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رقیه جهدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
مقاله علمي کامل و خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات يا مجلات همايش­هاي علمي داخلی و خارجی
رديف تاريخ همايش عنوان همايش علمي معتبر محل برگزاري عنوان مقاله اسامي مولفان به ترتيب (شامل نام متقاضي)
کشور شهر
1 خرداد 1387 دومین کنفرانس روز جهانی محیط زیست- دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط­زیست دانشگاه تهران ایران تهران فضای سبز شهری با رویکرد اقتصادی جهدی، رقیه
2 مهر 1387 اولین همایش سراسری بیولوژی و دنیای نوین، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران گرگان محیط­زیست شهری و ضرورت آنالیز اکوسیستم شهری جهدی، رقیه
3 اردیبهشت 1388 پنجمین همایش علمی- پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، دانشگاه گیلان ایران رشت پایش تغییر جنگل شهری با کاربرد عکس­های هوایی، مطالعه موردی: رشت جهدی، رقیه، زبیری، محمود، مخدوم، مجید و جهانگیر فقهی
4 اردیبهشت 1388 پنجمین همایش علمی- پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، دانشگاه گیلان ایران رشت جنگلداری پایدار و بیوتکنولوژی جهدی، رقیه
5 اردیبهشت 1388 سومین همایش ملی جنگل، دانشگاه تهران ایران کرج سنجش از دور و کاربرد عکس­های هوایی در جنگلداری شهری، مطالعه موردی: شهر رشت جهدی، رقیه، زبیری، محمود، مخدوم، مجید و جهانگیر فقهی
6 مهر 1388 سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران ایران تهران فقر و محیط­زیست شهری در جهان در حال توسعه جهدی، رقیه
7 مهر 1388 سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران ایران تهران بررسی نسبت­های فضای سبز شهری: مطالعه موردی شهر رشت جهدی، رقیه، زبیری، محمود، مخدوم، مجید و جهانگیر فقهی
8 خرداد 1389 اولین همایش ژئوماتیک در منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ایران کرج تغییر پوشش و کاربری اراضی، تخریب زیرساخت­های طبیعی شهری؛ مطالعه موردی شهر رشت جهدی، رقیه، زبیری، محمود، مخدوم، مجید و جهانگیر فقهی
9 آبان 1389 چهارمين همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران ایران تهران توزیع، ساختار و کارکرد فضای سبز شهری در شهرهای شمالی ایران با توجه ویژه به منطقه مرکزی رشت جهدی، رقیه، زبیری، محمود، مخدوم، مجید و جهانگیر فقهی
10 آبان 1389 چهارمين همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران ایران تهران بررسی آثار جنگلها و فضای سبز شهری بر روی سلامت شهروندان، مطالعه موردی شهر رشت جهدی، رقیه و مهرداد خانمحمدی
11 اسفند 1389 نخستین همایش ملی توسعه پایدار شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان ایران رشت اکوسیستم­های شهری و تنوع زیستی جهدی، رقیه
12 اسفند 1389 نخستین همایش ملی توسعه پایدار شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان ایران رشت بررسی تغییرات فضای سبز شهری در مناطق مختلف شهر رشت با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی در سه دوره زمانی جهدی، رقیه، زبیری، محمود، مخدوم، مجید و جهانگیر فقهی
13 آبان 1390 نخستین همایش بین المللی آتش­سوزی در عرصه­های منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران گرگان شبیه­سازی کامپیوتری و پیش­بینی گسترش آتش سوزی جنگل با استفاده از مدل رشد آتش FARSITE در جنگلهای شمال ایران جهدی، رقیه، درویش صفت، علی اصغر و وحید اعتماد
14 آبان 1390 نخستین همایش بین المللی آتش­سوزی در عرصه­های منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران گرگان استفاده از مدلسازی آتش­سوزی جنگل در برنامه­ریزی مدیریت جنگل جهدی، رقیه و علی اصغر درویش صفت
15 آذر 1395 همایش علمی- دومین رویداد جامع مدیریت بحران ایران تهران سامانه های پیش بینی و هشدار سریع آتش در جنگلها و مراتع رقیه جهدی
16 بهمن 1395 هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران ایران تهران ایجاد سیستم هشدار سریع مردم محور در مدیریت بحران برای مخاطرات طبیعی جهدی، رقیه، حسین بدری­پور
17 بهمن 1395 هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران ایران تهران سامانه های پیش بینی و هشدار سریع آتش در جنگلها و مراتع جهدی، رقیه، بدری­پور، حسین و ناصر اسفندی
18 بهمن 1395 هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران ایران تهران فرایند راه اندازی حکمرانی خوب در مدیریت بلایای طبیعی بدری­پور، حسین جهدی، رقیه و وحید جعفریان
19 بهمن 1395 هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران ایران تهران پیشگیری بهتر از درمان، ضرورت و الزامات قرنطینه آفات و بیماریهای جنگل بدری­پور، حسین و رقیه جهدی
20 May 2015 ICFBR 2015: 2nd International Conference on Fire Behaviour and Risk, Alghero, Italy Italy Alghero Evaluating the Performances of FARSITE and FlamMap MTT in Golestan National Park, NE Iran Jahdi, R., Salis, M., Darvishsefat, A.A., Alcasena, F., Etemad, V., Mostafavi, M.A., Munoz Lozano, O., Spano, D.
21 May 2015 ICFBR 2015: 2nd International Conference on Fire Behaviour and Risk, Alghero, Italy Italy Alghero Evaluating the capabilities of foams in limiting fire spread Arca, B., Ventura, A., Casula, M., Pintus, G.V., Lozano, ML., Jahdi, R., Bacciu, V., Gavino, D., Pirisi, A.M., Salis, M.
22 May 2010 First international conference of soil and roots engineering relationship (LANDCON1005) Ardebil, Iran Iran Ardebil Climate change and Urban Forests Jahdi, R.
23 November 2009 Urban Forestry Conference 2009: “Lessons for Sustainable Development”. Forest Research Institute Malaysia (FRIM). Malaysia Kuching Urbanization process, land use cover change and environmental changes in Rasht (North of Iran) Jahdi, R., Zobeiri, M., Makhdoum, M., Feghhi, J., and Mehrdad Khanmohamadi
24 November 2009 Urban Forestry Conference 2009: “Lessons for Sustainable Development”. Forest Research Institute Malaysia (FRIM). Malaysia Kuching Biodiversity Conservation in Urban Natural ecosystems Jahdi, R., Khanmohamadi, M.
25 November 2009 Urban Forestry Conference 2009: “Lessons for Sustainable Development”. Forest Research Institute Malaysia (FRIM). Malaysia Kuching Residents and urban green spaces: a case study in Rasht Jahdi, R., Khanmohamadi, M.
26 November 2009 Urban Forestry Conference 2009: “Lessons for Sustainable Development”. Forest Research Institute Malaysia (FRIM). Malaysia Kuching Urban sustainable development and Dimensions of sustainability Jahdi, R.
:: ::