دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m_sedghiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل محمد صدقی
آخرین رشته تحصیلى فیزیولوژی گیاهان زراعی (بیوشیمی بذر و گیاه)
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تبریز
اطلاعات شغلی
محل خدمت زراعت و اصلاح نباتات
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
کدپستی 5619911367
صندوق پستی 179
شهر Ardabil
کشور Iran
سوابق تحصیلی

دوره کارشناسی: دانشگاه ارومیه، رشته زراعت و اصلاح نباتات

دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران - پردیس ابوریحان، رشته زراعت

   دوره دکتری تخصصی: دانشگاه تبریز، رشته زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی (بیوشیمی  بذر و گیاه)

آشنایی با زبان

تسلط کامل به نوشتار زبان انگلیسی در زمینه های تخصصی

آشنایی با مکالمات روزمره انگلیسی

درک مطلب زبان عربی

آشنایی مختصر با زبان فرانسه

مهارت‌های حرفه‌ای
مسلط به تکنیک الکتروفورز جهت بررسی پروتئین ها و آنزیم ها
مسلط به نرم افزارهای آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها


سوابق شغلی

* ناظر انجمن علمي زراعت و اصلاح نباتات از سال 88 تا 89

  مجري تهيه و تدوين طرح سند علمي زراعت و اصلاح نباتات در دانشكده و استان در سال 88 *

علایق تحقیقاتی

  کاربرد فناوری نانو در کشاورزی

بهبود کیفیت بذر

تنش های غیر زیستی به ویژه تنش اکسیداتیو

بیوشیمی گیاهان دارویی و دستکاری مواد موثره

به زراعی تولید گیاهان جدید

دوره‌های تدریس شده

دوره کارشناسی رشته های زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، گیاهپزشکی و زیست شناسی گیاهی از سال 85 تا کنون در دروس

کنترل و گواهی بذر

بیوشیمی عمومی و گیاهی

فیزیولوژی گیاهی 1 و 2

دوره کارشناسی ارشد رشته های زراعت، علف های هرز، تکنولوژی بذر و بیوتکنولوژی از سال 85 تا کنون در دروس

فیزیولوژی و متابولیسم بذر

جنین زایی و تمایز بافتها

هورمون های گیاهی و تمایز بافتها

بیوشیمی گیاهی

تکنولوژی بذر

دوره دکترای تخصصی رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی و تکنولوژی بذر از سال 90 تا کنون در دروس

فیزیولوژی بذر

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

بیوشیمی تکمیلی

 

طرح‌های تحقیقاتی
* اثر محلول پاشی و پرایمینگ تنظیم کننده های رشد بر عملکرد و میزان ویتامین ای دانه کدوی دارویی
* اثر فسفر و پتاس بر روند رشد و کاروتنوئیدهای همیشه بهار
* اثر دما بر تحرک ذخایر پروتئینی دانه ارقام گندم در هنگام جوانه زنی
* تقویت فیزیولوژیکی بذرهای فرسوده کدوی دارویی با استفاده از روش پرایمینگ

 
دانشجویان تحت راهنمایی

پایان نامه های کارشناسی ارشد

* اثر سختی بذر بر کیفیت بذور حاصل از نواحی مختلف گلاذین همیشه بهار. خانم عفت قوی عزم. دفاع شده (1391)

* اثر اندازه بذر و تغذیه گیاه مادری بر کیفیت بذور حاصل در کدوی دارویی. خانم سعیده پاریاد. دفاع شده (1391)

* اثر نانو اکسید آهن بر کیفیت بذور سویا. خانم رقیه سیخ بگلو. دفاع شده (1389)

* اثر شوری بر پروتئین های ذخیره ای دانه در ارقام گندم دوروم. خانم سونیا کهریزی. دفاع شده (1389)

* اثر غلظت و زمان محلول پاشی نانو اکسید آهن بر کیفیت بذر لوبیا چیتی رقم خمین. آقای عباس متقی. دفاع شده (1390)

* اثر انبارداری بذر و تیمار با آفت کش ها بر کیفیت زراعی بذر ذرت هیبرید. آقای جلال مومنی. دفاع شده (1390)

* مقایسه 30 رقم گندم نان از نظر پروتئین های ذخیره ای دانه. آقای سعید بارانی. دفاع شده (1389)

* اثر ترشحات حاصل از بذر گاوپنبه بر ویژگی های جوانه زنی بذر سویا. خانم زهرا رستگار. دفاع شده (1390)

* مطالعه بیولوژی علف هرز سیاه تخمه. خانم شیرین اسدی. دفاع شده (1391)

* اثر قدرت بذر و پرایمینگ بر جنبه های بیوشیمیایی جوانه زنی بذر لوبیا. آقای بهمن امان پور. دفاع شده (1390)

* اثر هورمون های گیاهی بر رشد ارقام گندم در شرایط شوری. خانم فاطمه افلاکی. دفاع شده (1388)

* اثر محلول پاشی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاس بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید. خانم سوگند شیرین پور. دفاع شده (1388)

* بررسی تاثیر مقادیر کود نیتروژنه در تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف کود در ذرت. آقای علی نعمتی. دفاع شده (1387)

* اثر آرایش کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ماشک زراعی. خانم نسیم پیرصمدی. دفاع شده (1387)

* اثر تلقیح رایزوبیوم و کاربرد میکروالمنت ها بر کمیت و کیفیت نخود زراعی. آقای تیمور خندان بجندی. دفاع شده (1387)

* اثر نانو اکسید روی بر عملکرد و کیفیت بذور ارقام آفتابگردان. خانم فرزانه حسنی. دفاع نشده

* اثر اسید سالیسیلیک بر کیفیت بذور نواحی مختلف طبق آفتابگردان. خانم هاجر خانی باصیری. دفاع نشده

* اثر پرایمینگ بر جنبه های جوانه زنی بذر همیشه بهار در شرایط شوری. آقای محمد رضایی. دفاع نشده

* اثر کادمیوم و اسید هیومیک بر جنبه های بیوشیمیایی جوانه زنی بذور کدوی دارویی. خانم معصومه اسدی. دفاع نشده

* اثر نانو اکسید روی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم در شرایط خشکی. خانم میترا هادی. دفاع نشده

رساله های دکتری

*

 

دانشجویان تحت مشاوره

پایان نامه های کارشناسی ارشد

* سیده صدیقه سجادی جاغرق. بررسی پتانسیل بنیه ای بذر بعضی از جمعیت های بابونه با استفاده از تیمارهای رفع خواب فیزیولوژیکی. دفاع شده

* محمد سلطانی نژاد. اثر قدرت بذر و پیش تیمار بر قابلیت جوانه زنی و استقرار گیاهچه های گلرنگ تحت شرایط تنش شوری و اسمزی. دفاع شده

* محمد صادق حیدری سیاه خلکی. تاثیر پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد و شیوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف کود در گندم. دفاع شده

* پوران بندریان میاندوآب. بررسی ارتباط الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ای سویا تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه. دفاع شده

* علی نامور. بررسی اثرات نیتروژن تثبیتی و معدنب بر روند رشد و عملکرد نخود. دفاع شده

* 

کتاب‌های منتشر شده

بیوشیمی عمومی (بیوشیمی ساختمانی)، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی و جهاد دانشگاهی واحد اردبیل، 1389

مبانی فیزیولوژیکی کاربرد مواد رشد گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران . 1379

مقالات چاپ شده

* صدقی، م.، نعمتی، ع.، خندان بجندی، ت.، نامور، ع. 1389. اثر تنظیم کننده های رشد بر ویژگی های بیوفیزیکوشیمیایی دانه و عملکرد کدوی دارویی. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. ج 26. ش 1. ص 40-48.


* راعی، ی.، صدقی ، م.، سید شریفی، ر. 1387. آثار تلقیح برادی رایزوبیوم، کاربرد اوره و وجین علف هرز بر روند رشد و سرعت پر شدن دانه در سویا. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. ج 43. ش 1. ص 81-91.


* صدقی ، م.، سید شریفی، ر. 1391. بررسی تاثیر آرایش های مختلف کاشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ماشک. مرتع. ج 6. ش 1. ص 58-69.


* رستگار، ز.، صدقی ، م.، خماری، س. 1391. تاثیر شوری و اندازه بذر بر تخلیه ذخایر بذری و رشد گیاهچه سویا. علوم و تکنولوژی بذر. ج 1. ش 1. ص 1-5.


* خندان بجندی، ت.، سید شریفی، ر.، صدقی ، م.، اصغری زکریا، ر.، نامور، ع.، مولایی، پ.، جعفری مقدم، م. 1389. تاثیر تراکم بوته و باکتری ریزوبیوم همراه با کاربرد ریزمغذی ها بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک موثر بر رشد نخود. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. ج 3. ش 1. ص 139-157.

 *  محمد صدقی، رئوف سید شریفی. 1391. اثر محلولپاشي كودهاي نيتروژنه، فسفره و پتاسيمي بر عملکرد دانه و كارايي جذب و انتقال عناصر ماكرو در برنج هيبريد. پژوهش در گیاهان زراعی. ج 1، ش 1، ص 1-11.

 * Mohammad Sedghi. Changes in the Activity of Antioxidant and Glyoxylate Cycle Enzymes of Hydro-Primed Calendula officinalis (L.) Seeds after Re-Drying Temperature Stress. 2013. Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 9(2): 279-286.

 

 * Bahman AMANPOUR-BALANEJI, Mohammad SEDGHI. Effect of Aging and Priming on Physiological and Biochemical Traits of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.). 2012. Notulae Scientia Biologicae. 4(2):95-100.

 * Mohammad Sedghi, Bahman Amanpour-Balaneji, Sahar Gholi-Toluie. Desiccation tolerance in hydro-primed Calendula officinalis L. seeds as influenced by slow and rapid drying back conditions. 2012. Annals of Biological Research. 3 (7):3563-3569.

  * Mohammad Sedghi, R. Seyed Sharifi, A. R. Pirzad, B. Amanpour-Balaneji. Phytohormonal Regulation of Antioxidant Systems in Petals of Drought Stressed Pot Marigold (Calendula officinalis L.). 2012. J. Agr. Sci. Tech. 14: 869-878.

 * Teymur Khandan Bejandi, Mohammad Sedghi, Raouf Seyed Sharifi, Ali Namvar, Peyman Molaei. Seed priming and sulfur effects on soybean cell membrane stability and yield in saline soil. 2009. Pesq. agropec. bras., Brasília, 44(9):1114-1117.

 * Mohammad Sedghi, Ali Nemati, Bahman Amanpour-Balaneji, Abdolghayoum Gholipouri. Influence of Different Priming Materials on Germination and Seedling Establishment of Milk Thistle (Silybum marianum) under Salinity Stress. 2010. World Applied Sciences Journal 11 (5): 604-609.

 * ARMAN PAZUKI, MOHAMMAD SEDGHI, FATEMEH AFLAKI. INTERACTION OF SALINITY AND PHYTOHORMONES ON WHEAT PHOTOSYNTHETIC TRAITS AND MEMBRANE STABILITY. 2013. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 59 (1): 33−41.

 * Zohreh BASHIRZADEH, Rauof Seyed SHARIFI, Mohammad SEDGHI, Kazem KHAVAZI. EVALUATION OF RATE AND SEED FILLING PERIOD OF BARLEY TO CO-INOCULATION WITH PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA (PGPR) AND NITROGEN FERTILIZER. 2012. Research Journal of Agricultural Science, 44 (3):3-8.

 * Fatemeh Aflaki Manjili, Mohammad Sedghi, Mohammad Pessarakli. EFFECTS OF PHYTOHORMONES ON PROLINE CONTENT AND ANTIOXIDANT ENZYMES OF VARIOUS WHEAT CULTIVARS UNDER SALINITY STRESS. 2012. Journal of Plant Nutrition. 35(7): 1098-1111.

 * Teymur Khandan Bejandi, Raouf Seyed Sharifii, Mohammad Sedghi, Ali Namvar. Effects of plant density, Rhizobium inoculation and microelements on nodolation, chlorophyll cotent and yield of chickpea (Cicer arietinum L.). 2012. Annals of Biological Research, 3 (2):951-958.

 * Sonia Kahrizi, Mohammad Sedghi, Omid Sofalian. Effect of salt stress on proline and activity of antioxidant enzymes in ten durum wheat cultivars. 2012. Annals of Biological Research, 3 (8):3870-3874.

 * Zahra RASTEGAR, Mohammad SEDGHI, Saeid KHOMARI. Effects of Accelerated Aging on Soybean Seed Germination Indexes at Laboratory Conditions. 2011. Not Sci Biol, 3(3):126-129.

 * Mohammad Sedghi, Ali Nemati, Behrooz Esmaielpour. Effect of seed priming on germination and seedling growth of two medicinal plants under salinity. 2010. Emir. J. Food Agric. 22 (2): 130-139.

 * Asal NAGHAVI, Omid SOFALIAN, Ali ASGHARI, Mohammad SEDGHI. RELATION BETWEEN FREEZING TOLERANCE AND SEED STORAGE PROTEINS IN WINTER BREAD WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.). Turkish Journal of Field Crops, 2010, 15(2): 154-158.

 * Mohammad Sedghi, Saied Khomari, Bahman Amanpour-Balaneji. Effect of Seed Vigor and Hormone Priming on Glyoxylate Cycle Enzymes Activity in Persian Silk Tree (Albizia julibrissin Durazz.). World Applied Sciences Journal 13 (3): 541-544, 2011.

 * SEDGHI Mohamed, Abdolghayoum GHOLIPOURI , Rauf Seyed SHARIFI. γ-Tocopherol Accumulation and Floral Differentiation of Medicinal Pumpkin (Cucurbıta pepo L.) in Response to Plant Growth Regulators. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 36 (1) 2008, 80-84.

 * Ali NEMATI, Mohammad SEDGHI, Rauf Seyed SHARIFI, Mir Naser SEIEDI. Investigation of Correlation between Traits and Path Analysis of Corn (Zea mays L.) Grain Yield at the Climate of Ardabil Region (Northwest Iran). Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (1) 2009, 194-198.

 * Roghayyeh SHEYKHBAGLOU, Mohammad SEDGHI, Mehdi TAJBAKHSH SHISHEVAN, Rauf SEYED SHARIFI. Effects ofNano-Iron Oxide Particles on Agronomic Traits of Soybean. Not Sci Biol 2 (2) 2010, 112-113.

 * Mohammad SEDGHI, Bahman AMANPOUR-BALANEJI. Sequential Path Model for Grain Yield in Soybean. Not Sci Biol 2 (3) 2010, 104-109. * Mohammad SEDGHI, Alireza PIRZAD, Bahman AMANPOUR-BALANEJI. Light Absorption and Carotenoid Synthesis of Pot Marigold (Calendula officinalis L.) in Response to Phosphorous and Potassium Varying Levels. Not Sci Biol, 2011, 3(1):46-50.

 * Ali Namvar, Raouf Seyed Sharifi , Mohammad Sedghi , Rasool Asghari Zakaria, Teymur Khandan, Behruz Eskandarpour. Study on the Effects of Organic and Inorganic Nitrogen Fertilizer on Yield, Yield Components, and Nodulation State of Chickpea (Cicer arietinum L.). Communications in Soil Science and Plant Analysis, 42:9, 1097-1109 .

 * C. Abdul JALEEL, Changxing ZHAO, Sedghi MOHAMED, Hameed Jasim AL-JUBURI, Helal Ragab MOUSSA, M. GOMATHINAYAGAM, R. PANNEERSELVAM. Alterations in sucrose metabolizing enzyme activities and total phenol content of Curcuma longa L. as affected by different triazole compounds. Front. Biol. China 2009, 4(4): 419–423.

 * Rogayyeh Sheikhbaglou, Mohammad Sedghi, Saeedeh Rahimzadeh. 2013. Spraying Effect of Maternal Plants with Nano- Iron Oxide on Germination  Indices and Electrical Conductivity of Produced Soybean Seeds. Journal of Agricultural and Resource Economics. 212-220.

 * ARMAN PAZUKI, MOHAMMAD SEDGHI, FATEMEH AFLAKI. 2013. INTERACTION OF SALINITY AND PHYTOHORMONES ON WHEAT PHOTOSYNTHETIC TRAITS AND MEMBRANE STABILITY. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 59: (1): 33−41.

 * Sonia Kahrizi. Mohammad Sedghi. 2013. Effect of Salt Stress on Grain Reserve Composition in Ten Durum Wheat Cultivars. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 9(3): 113-121.

 * Mohammad Sedghi, Hajar Khani Basiri, Raouf Seyed Sharifi. 2013. EFFECT OF SALICYLIC ACID AND KERNEL POSITION ON THE SUNFLOWER GRAIN FILLING. Advances in Agriculture, Sciences and Engineering Research. 3(3): 757 - 761.

 * Sonia KAHRIZI, Mohammad SEDGHI . Omid SOFALIAN . 2013.  EVALUATION OF THE EFFECT OF SALT STRESS ON SOME OF AGRONOMIC AND MORPHOLOGICAL CHARACTERS IN TEN DURUM WHEAT CULTIVARS.  Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 16(1), 47-52.

 

  

 

 

 

 

مقالات ارایه شده

  محمد صدقی، امید سفالیان، رئوف سید شریفی، مجید شکرپور، سونیا کهریزي . 1389. بررسی اثر تنش شوري بر میزان اسید آمینه پرولین و فعالیت برخی از آنزیم­هاي آنتی اکسیدانت در برخی از ارقام گندم دوروم. شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 23 -25 شهریورماه. دانشگاه فردوسی مشهد . صفحه 1182. (خلاصه مقاله(.

داوری در کنفرانس‌ها

داوری مقاله در اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استان های شمالغرب کشور- مشگین شهر- 1390

داوری مقاله در همایش ملی کشاورزی ارگانیک - دانشگاه محقق اردبیلی - 1391

فعالیت های اجرایی

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات از شهریور سال 1387 تا فروردین 1391

برگشت به صفحه کارنامه علمی