اعضا - محمد صدقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد صدقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m_sedghi@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل محمد صدقی
آخرین رشته تحصیلى فیزیولوژی گیاهان زراعی (بیوشیمی بذر و گیاه)
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تبریز
اطلاعات شغلی
محل خدمت زراعت و اصلاح نباتات
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
کدپستی 5619911367
صندوق پستی 179
شهر Ardabil
کشور Iran
:: ::