اعضا - سعید خماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید خماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
اینجانب متولد شهرستان تبریز در استان آذربایجانشرقی به تاریخ دهم مرداد ماه سال 1359 بوده و کلیه مقاطع و مراحل تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، پیش دانشگاهی و کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی (از لیسانس تا دکتری تخصصی) را در زادگاهم به اتمام رسانده ام. بنده مدرک دکتری تخصصی را در رشته زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تبریز در شانزدهم آذر ماه سال 1388 اخذ نموده ام. اینجانب از تاریخ نهم خرداد ماه سال 1389 به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی مشغول به خدمت گشته ام. اینجانب طی سه دوره دو ساله به عنوان مدیر گروه به انجام تکالیف و وظایف محوله پرداخته ام. اکنون نیز در مرتبه علمی دانشیاری در تخصص فیزیولوژی و تکنولوژی بذر در گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات در خدمت دانشجویان عزیز کشورمان هستم.

:: ::