اعضا - شهرام جمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شهرام جمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده

مدرس كارگاه محاسبت الهام گرفته از طبيعت

مدرس كارگاه تشريح ساختار شبكه جهاني اينترنت

مدرس کارگاه آموزش فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی

:: ::