اعضا - شهرام جمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شهرام جمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

دروس مقطع كارشناسي:

1- معماري كامپيوتر

2- شبكه هاي كامپيوتري

 

دروس مقطع كارشناسي ارشد:

1- شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته

2- ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپيوتري

:: ::