اعضا - شهرام جمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شهرام جمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

ب- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی (B.S) / سطح 2 حوزه

کارشناسی ارشد (M.S) /  سطح 3 حوزه

دکترای حرفه ای (M.D)

دکترای تخصصی (Ph.D)  / سطح 4 حوزه

رشته تحصیلی و گرایش

کامپیوتر/سخت افزار

کامپیوتر/معماری سیستمهای کامپیوتری

-

کامپیوتر/معماری سیستمهای کامپیوتری

مؤسسه محل اخذ مدرک

صنعتی امیرکبیر

علم و صنعت ایران

 

کامپیوتر/معماری سیستمهای کامپیوتری

شهر و کشور محل اخذ مدرک

ایران/تهران

ایران/تهران

 

علم و صنعت ایران

تاریخ اخذ مدرک

1378

1380

 

1387

 

عنوان پایان نامه یا رساله

 

طراحی یک ربات برای تست مدارات دیجیتال

طراحی یک پروتکل سبک وزن برای توزیع کلید و تصدیق هویت

 

طراحی الگوریتم کنترل ازدحام اینترنت با الهام از مدل‌های رقابتی طبیعت

:: ::