اعضا - شهرام جمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شهرام جمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

شهرام جمالي، دكتراي مهندسي كامپيوتر و استاد تمام دانشكده فني و مهندسي دانشگاه محقق اردبيلي مي‌باشند. دروس تدريس شده توسط ايشان شيكه‌هاي كامپيوتري پيشرفته، معماري كامپيوتر، امنيت شيكه و ارزيابي كارايي شبكه‌هاي كامپيوتري مي باشد. دكتر جمالي مدرك كارشناسي را از دانشگاه صنعتي اميركبير و مدارك كارشناسي ارشد و دكترا را از دانشگاه علم و صنعت ايران اخذ كرده‌اند. تخصص ايشان شبكه‌هاي كامپيوتري، امنيت شبكه و اطلاعات و سيستم‌هاي نوين اطلاعاتي مي‌باشد و بيش از 100 مقاله چاپ شده در مجلات و كنفرانس‌هاي معتبر بين‌المللي دارند.

:: ::