دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر اکبر قویدل - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک Ghavideluma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر @Ghavidel_ali
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Akbar_Ghavidel
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?user=F-I1GlAAAAAJ&hl=en&oi=ao
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر اکبر قویدل
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی علوم خاک
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 00984533510140
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر اردبیل
کشور ایران
سوابق تحصیلی
کارشناسی دانشگاه تبریز 
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
دکتری دانشگاه تهران
آشنایی با زبان
انگلیسی
اسپانیولی
ترکی استانبولی
علایق تحقیقاتی
زیست پالایی، گیاه پالایی، آلودگی محیط زیست، شاخص های زیستی خاک
دوره‌های تدریس شده
بیولوژی خاک، میکروبیولوژی خاک، روابط زیستی خاک و گیاه، میکروبیولوژی خاک پشرفته، آلودگی محیط زیست، آلودگی خاک
کارگاه‌های تدریس شده
گیاه پالایی، زیست پالایی، مهندسی ژنتیک برای رفع آلودگی محیط زیست
مشارکت در کارگاه‌ها
برگزاری کارگاه گیاه پالایی آلاینده های آلی و معدنی
برگزاری کارگاه استفاده از مهندسی ژنتیک در افزایش کارآیی گیاه پالایی آلاینده ها در خاک
کتاب‌های منتشر شده
کشت سلول میکروبی
زیست پالایی و گیاه پالایی کاربردی
مقالات چاپ شده
Presence of Eisenia Fetida Enhanced Phytoremediation of Anthracene by Lolium Perenne 
Akbar GHAVIDEL; Sumayyah Naji RAD; Hossein Ali ALIKHANI; Bagher YAKHCHALI; Ahmad Ali POURBABAI

Bioleaching of heavy metals from sewage sludge, direct action of Acidithiobacillus ferrooxidans or only the impact of pH?
Akbar Ghavidel, Sumayyah Naji Rad, Hosein Ali Alikhani,  Meraj Sharari, Alireza Ghanbari

The Effect of Chemical and Non-Chemical Control Methods on Weeds in Potato (Solanum Tuberosum L.) Cultivation in Ardabil Province, Iran
AZADBAKHT, A.  ALEBRAHIM, M. T. GHAVIDEL, A.

Bioremediation of gasoil by indigenous bacterial strains
Ghavidel, A. Naji Rad, S. and Alikhani, H.A.

The Effect of Chemical and Non-Chemical Weed Management Methods on Chemical and Biological Properties of Soil in Potato Cultivation in Ardabil Province, Iran
AZADBAKHT, A. ALEBRAHIM, M. T. MOHAMMADDUST CHAMANABAD, H. R. GHAVIDEL, A. KARBALAEI KHIAVI, H
عضویت‌های حرفه‌ای
عضو انجمن علوم خاک ایران و نماینده انجمن علوم خاک ایران در استان اردبیل
فعالیت های اجرایی
مدیر گروه علوم و مهندسی خاک از مهرماه 1394 تا خرداد 1395
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از خرداد 1395 تا مرداد 1397
مدیر حوزه ریاست و مشاور رئیس دانشکاه از مردادماه  97 تا مهرماه 97
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از مهرماه 97 تا کنون 
برگشت به صفحه کارنامه علمی