دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر کمال الدین حمیدی نخستین - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک k_hamidiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
آخرین رشته تحصیلى دکترای بیوشیمی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه اگزتر-انگلستان
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی زیست شناسی - گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور ایران
توصیف مختصر
با توجه به زمینه تحصیلی و علایق شخصی، موضوع های مورد مطالعه و تحقیقی من در ارتباط با آنزیمها مخصوصا آنزیم های آنتی اکسیدان، رادیکالهای آزاد، اکسیداتیو استرس و آنزیمهای  خانواده MAPKinase و نقش آنها در فرایندهای سلولی و بیماریهای موجودات زنده و انسان می باشد. همچنین نظر به اینکه در بیوشیمی هرگونه وا کنش مستلزم تعامل بین مولکولها و است لذا  در زمینه تکنیکهای اندر کنش پروتئین- پروتئین که جزو شاخه پروتئومیکس می باشد تجربیاتی دارم.
سوابق تحصیلی
دبیرستان صفا- دیپلم علوم تجربی-1362-تبریز
دانشگاه تبریز-علوم آزمایشگاهی-1366-تبریز
دانشگاه تهران- دکترای علوم آزمایشگاهی- 1371- تهران
دانشگاه اگزتر- دکترای تخصصی بیوشیمی- 1388- انگلستان
آشنایی با زبان
تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با زبان فرانسه
مقالات چاپ شده
 1  – جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی از منبع ژله
وارتون بندناف انسان
 صابر زهری، مسعود ملکی، کمال الدین حمیدی، سیده مهسا
  خاتمی -مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-1392
 
 
ُStem cells isolation from human Whartonchr('39') s- 2
 
 Jelly and study of their differentiation ability to
 
 lens fiber cells.
 
 سید مهسا خاتمی، صابر زهری، مسعود ملکی، کمال الدین
  حمیدی - Cell Journal (Yakhteh) 1392
 
  3-بررسی بقاء سلولی و میزان آنزیم JNK – SAPK  پس از
 تنشهای غیرزیستی ( گرما و اشعه) در سلولهای سرطانی پستان
  فرانک حسن پور، کمال الدین حمیدی، صبر زهری، سعید
  لطیفی نوید مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-1392
4-اثر مکمل ویتامین D و تمرین مقاومتی بر مقاومت انسولین، نیمرخ لیپیدی خون و در صد چربی بدن مردان دیلبتی نوع 2 با کمبود ویتامین D
علی دادرس-خالید محمد زاده سلامت- کمال الدین حمیدی- کمال عزیز بیگی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- 1397

 
برگشت به صفحه کارنامه علمی