اعضا - کمال الدین حمیدی نخستین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کمال الدین حمیدی نخستین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک k_hamidi@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
آخرین رشته تحصیلى دکترای بیوشیمی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه اگزتر-انگلستان
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی زیست شناسی - گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور ایران
توصیف مختصر
با توجه به زمینه تحصیلی و علایق شخصی، موضوع های مورد مطالعه و تحقیقی من در ارتباط با آنزیمها مخصوصا آنزیم های آنتی اکسیدان، رادیکالهای آزاد، اکسیداتیو استرس و آنزیمهای  خانواده MAPKinase و نقش آنها در فرایندهای سلولی و بیماریهای موجودات زنده و انسان می باشد. همچنین نظر به اینکه در بیوشیمی هرگونه وا کنش مستلزم تعامل بین مولکولها و است لذا  در زمینه تکنیکهای اندر کنش پروتئین- پروتئین که جزو شاخه پروتئومیکس می باشد تجربیاتی دارم.
:: ::