اعضا - کمال الدین حمیدی نخستین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کمال الدین حمیدی نخستین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 1  – جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی از منبع ژله
وارتون بندناف انسان
 صابر زهری، مسعود ملکی، کمال الدین حمیدی، سیده مهسا
  خاتمی -مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-1392
 
 
ُStem cells isolation from human Whartonchr('39') s- 2
 
 Jelly and study of their differentiation ability to
 
 lens fiber cells.
 
 سید مهسا خاتمی، صابر زهری، مسعود ملکی، کمال الدین
  حمیدی - Cell Journal (Yakhteh) 1392
 
  3-بررسی بقاء سلولی و میزان آنزیم JNK – SAPK  پس از
 تنشهای غیرزیستی ( گرما و اشعه) در سلولهای سرطانی پستان
  فرانک حسن پور، کمال الدین حمیدی، صبر زهری، سعید
  لطیفی نوید مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-1392
4-اثر مکمل ویتامین D و تمرین مقاومتی بر مقاومت انسولین، نیمرخ لیپیدی خون و در صد چربی بدن مردان دیلبتی نوع 2 با کمبود ویتامین D
علی دادرس-خالید محمد زاده سلامت- کمال الدین حمیدی- کمال عزیز بیگی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- 1397

 
:: ::