اعضا - مسعود گنجی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور مسعود گنجی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

  1- برآورد پارامترهاي جامعه دو متغيره نرمال بروش بيزي، مصوب دانشگاه محقق اردبيلي.(1378 (

  

  2- بررسي راههاي جلب و افزايش مشارکت ادارات دولتي با تشکلهاي تعاوني.به سفارش اداره کل تعاون استان با تصويب دانشگاه محقق اردبیل (1384)

   

  3- بررسي مقايسه­ي سلامت رواني و مصرف سيگار در دانشجويان داراي رفتار مذهبي و بدون رفتار مذهبي. مصوب دانشگاه محقق اردبيلي(1385).

 

  4- فرصتها، امکانات، تهديدها و موانع آموزش از راه دور در استان اردبيل. به سفارش سازمان مديريت و برنامه ريزي و با تصويب دانشگاه محقق اردبیل (1386)

 

  5- فرا تحلیل پژوهش­های انجام یافته در ارتباط با نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. به سفارش سازمان آموزش و پرورش استان و با تصويب دانشگاه محقق اردبیل (1391).

6- توسعه متغیرهای تصادفی با استفاده از حسابان کسری. با تصويب دانشگاه محقق اردبیل (1394).

7- توزیع های میتاک لفلر گسسته دلتا و نابلا - با تصويب دانشگاه محقق اردبیل (1395).

8- استنباط بیزی بر روی اختلاف آلودگی هوا در غرب و شرق تهران. با تصویب دانشگاه محقق اردبیلی (1396)

9 - متغیرهای تصادفی کوانتومی - با تصویب دانشگاه محقق اردبیلی ( 97-1396)

10 - بررسی عوامل موثر بر حضور دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در نماز جماعت - با تصویب دانشگاه محقق اردبیلی (97-1396)

11 -

12 -

 

:: ::