دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علی اشرف سلطانی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک ali_soltani_tuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر علی اشرف سلطانی
آخرین رشته تحصیلى مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی علوم خاک
درجه علمی دکترا
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +984531505003
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
مدرك دانشگاه عنوان تاريخ فارغ التحصيلي
دکترا تهران مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 1391/06/05
کارشناسی ارشد تهران مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 1385/11/07
کارشناسی گیلان مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک 1383/04/29
علایق تحقیقاتی
- باکتری های محرک رشد گیاهی
- مطالعات تنوع ژنتیکی و فیلوژنی باکتری های ریزوبیومی
- قارچ های میکوریزی
- گیاه پالایی
- زیست پالایی
دوره‌های تدریس شده
دروس تدریس شده در دوره کارشناسی:
بیولوژی خاک-خاک شناسی عمومی-زبان تخصصی-آلودگی محیط زیست-عملیات کشاورزی-اکولوژی-بوم شناسی
دروس تدریس شده در دوره تحصیلات تکمیلی:
روابط زیستی خاک و گیاه-میکروبیولوژی خاک پیشرفته-زبان تخصصی
دانشجویان تحت راهنمایی
دانشجویان کارشناسی ارشد:
کبری عاصمی اوماسلان سفلی. عنوان پایان نامه: تاثیر بیوچار بر زیست پالایی خاک آلوده به فنانترین توسط باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ فانروکت کریزوسپوریوم. تاریخ دفاع: خرداد ماه 1395
مهناز علی­زاده. عنوان پایان نامه: جداسازی و غربالگری میکروارگانیسم­های مقاوم به شوری تجزیه کننده نفت خام و بررسی تولید بیوسورفاکتانت و میزان تجزیه نفت خام توسط آنها. تاریخ دفاع: بهمن ماه 1394
لیلا حیدرپور. عنوان پایان نامه: جداسازی، غربالگری و بررسی صفات محرک رشد گیاهی میکروارگانیسم­های مقاوم به آرسنیک (III و IV) و ارزیابی تاثیر آنها در زیست پالایی خاک­های آلوده به آرسنیک توسط گیاه پونه. تاریخ دفاع: بهمن ماه 1394
- مرضیه داودی. عنوان پایان نامه: تاثیر باکتری­های محرک رشد و تغذیه سیلیکون بر شاخص­های رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه ریحان. تاریخ دفاع: آذرماه 1394

زهرا فرجیان حاجی خواجه لو. عنوان پایان نامه: اثرات نمک­پاشی جاده­ای بر فعالیت میکروبی خاک در اراضی مرتعی (مطالعه موردی: جاده نیر- سراب). تاریخ دفاع: بهمن ماه 1393
راحله وفادار. عنوان پایان نامه: تاثیر باکتری­های محرک رشد گیاه بر کاهش تنش شوری در گندم. تاریخ دفاع: بهمن ماه 1393
- سیده پریسا خسروی. عنوان پایان نامه:تاثیر باکتری­های محرک رشد گیاه بر رشد کلزا در یک خاک آلوده به آرسنیک. تاریخ دفاع: مهرماه 1393
- حمید نوروزی. عنوان پایان نامه: تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر رشد، نمو عملکرد وکیفیت گیاه اسفناج. تاریخ دفاع: مهرماه 1393

 
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی

1- علی اشرف سلطانی طولارود، ناهید صالح راستین، کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی و پیمان عباس زاده دهجی. جداسازی و بررسی صفات محرک رشد گیاهی (PGP) برخی از سودوموناس­های فلورسنت بومی خاکهای ایران. مجله علوم خاک و آب- موسسه تحقیقات خاک و آب ایران. جلد 21، شماره 2، سال 1386.

2-علی اشرف سلطانی طولارود، حسینعلی علیخانی، غلامرضا صالحی جوزانی، هادي اسدي رحمانی، کاظم خاوازي و احمدعلی پوربابایی. مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره­زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتري­هاي ریزوبیوم جداسازي شده از گره­هاي یونجه. مجله زیست شناسی خاك. جلد 1. شماره 1، سال 1392.

3-پیمان عباس زاده دهجی ، ناهید صالح راستین، کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی و علی اشرف سلطانی طولارود.  ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس­های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه­های کلزا  .(Brassica napus L.)مجله علوم خاک و آب- موسسه تحقیقات خاک و آب ایران. جلد 22، شماره 2، سال 1387.

4-علی اشرف سلطانی طولارود، کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی، پیمان عباس زاده دهجی و مهتاب امیدواری. بررسی اثرات زیستی قارچ­کش ویتاواکس R-34 بر رشد و ماندگاری باکتری¬های ریزوسفری محرک رشد گیاه جنس سودوموناس و آزوسپریلوم. مجله مديريت خاك و توليد پايدار. جلد 4، شماره 1، سال 1393.

5-پیمان عباس زاده دهجی، هادی اسدی رحمانی، کاظم خاوازی، علی اشرف سلطانی طولارود و مهتاب امیدواری. تاثیر سودوموناس­های فلورسنت محرک رشد گیاه بر رشد و نمو کلزا. مجله مديريت خاك و توليد پايدار. جلد 4، شماره 1، سال 1393.

6-سيده فاطمه حاتمي، بهروز اسماعيل­پور، جواد هاديان، کاظم خاوازي، علي­اشرف سلطاني طولارود و پیمان عباس­زاده دهجی. ارزيابي اثر کودهاي بيولوژيک بر خصوصيات مرفولوژيک گياه دارويي ترخون (Artemisia dracunculus). مجله زیست شناسی خاك. جلد 2، شماره 1، سال 1393.

7-علی اشرف سلطانی طولارود، سید رسول ضیاتبار احمدي، بهروز اسماعیل پور، کاظم خاوازي و سولماز فتح العلومی. بررسی تأثیر باکتريهاي محرك رشد گیاهی و کمپوست مصرف شده قارچ بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum). نشریه پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب). جلد 29، شماره­ی 3، سال 1394.

8-زهرا کیانی، بهروز اسماعیل پور، جواد هاديان، علی اشرف سلطانی طولارود، سولماز فتح العلومی. اثر کودهای آلی بر شاخصهای رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L). نشريه پژوهشهاي توليد گياهي. شماره­ی 4، سال 1393.

9-علی اشرف سلطانی طولارود، سید رسول ضیاتبار، بهروز اسماعیل پور، پیمان عباس زاده دهجی و کاظم خاوازي. اثر کودهاي زیستی و آلی بر غلظت عناصر غذایی و برخی شاخص هاي رشدي گوجه فرنگی. نشریه تحقیقات کاربردي خاك. شماره­ی 2، سال 1393.

10-علی اشرف سلطانی طولارود، سید رسول ضیاتبار، بهروز اسماعیل پور، پیمان عباس زاده دهجی و کاظم خاوازي. اثر کودهاي زیستی و آلی بر غلظت عناصر غذایی و برخی شاخص هاي رشدي گوجه فرنگی. نشریه تحقیقات کاربردي خاك. شماره­ی 2، سال 1393.

11-دیناالسادات رضایی، پیمان عباس­زاده دهجی، عبدالرضا اخگر و علی اشرف سلطانی طولارود. تاثیر زمان و محیط­های حداقل و غنی بر تولید IAA توسط جدایه های مختلف سودومونای فلورسنت و تاثیر جدایه ها بر رشد ذرت (Zea mays). نشریه تحقیقات کاربردي خاك. شماره­ی 2، سال 1393.

12-ژیلا قربانی، کیومرث سفیدی، فرشاد کیوان بهجو، مهدی معمری و علي اشرف سلطاني طولارود. اثر شدت های مختلف چرای دام بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع جنوب شرقی سبلان. نشریه علمی پژوهشی مرتع. شماره­ی 4، سال 1394.

13-علی اشرف سلطانی طولارود، پیمان عباس زاده دهجی، فرهاد رجالی و عبدالرضا اخگر بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاكهاي زیر کشت لوبیا و تأثیر آنها بر کلونیزاسیون، تعداد اسپور و پتانسیل آلوده سازي قارچ­هاي میکوریزي آربوسکولار. نشریه زیست شناسی خاك. شماره­ی 1، سال 1393.

14-سیده فاطمه حاتمی، بهروز اسماعیل پور، جواد هادیان، کاظم خاوازي، علی اشرف سلطانی طولارود و پیمان عباس زاده دهجی. ارزیابی اثر کودهاي بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus). نشریه زیست شناسی خاك. شماره­ی 1، سال 1393.

15-سمیه عقلمند، بهروز اسماعیل پور، پیمان عباس­زاده دهجی، علی اشرف سلطانی طولارود، پریسا جلیل­وند. تاثیر قارچ میکوریز و اسید سالسیلیک بر شاخص­های رشدی و فیزیولوژیک گیاه ریحان (Ocimum basilcium) در شرایط تنش کم آبی. مجله علمی- پژوهشی دانش آب و خاک. جلد 26، شماره­ی 1، سال 1395.

16-علی اشرف سلطانی طولارود، پیمان عباس زاده دهجی، فرهاد رجالی و مهتاب امیدواري. تأثیر تعامل قارچ Funneliformis mosseae و باکتري هاي  Pseudomonas putidaوRhizobium leguminosarum (biovar phaseoli) بر تغذیه و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris). نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار. جلد 6، شماره­ی 1، سال 1395.

17-حمیده فاطمی، بهروز اسماعیل­پور، علی اشرف سلطانی طولارود و علی نعمت­الله­زاده. تأثیر محلول­پاشی نانو ذرات سیلیسیم بر برخی شاخص­هاي مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) در شرایط تنش فلز سنگین سرب. دو ماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 33، شماره­ی 5، سال 1396.

18-لیلا حیدرپور، علی اشرف سلطانی طولارود، اسماعیل گلی کلانپا. تاثیر جدایه­های محرک رشد گیاهی مقاوم به آرسنیک بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک، رشد و تغذیه گیاه پونه در یک خاک آلوده به آرسنیک. نشریه تحقیقات کاربردی خاک. جلد 2، شماره 4، سال 1395.
 
19-سمیه بهادري، بهروز اسماعیل­پور، علی اشرف سلطانی طولارود، مختار حیدري، سرور خرم دل، پیمان عباس­زاده دهجی، پریسا شیخ­زاده مصدق. تأثیر پیش تیمار بذر با باکتري­هاي محرك رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L). نشریه دانش آب و خاك. جلد 25، شماره­ی 2، سال 1395.
 
20-پیمان عباس­زاده دهجی، دیناالسادات رضایی، عبدالرضا اخگر و علی اشرف سلطانی طولارود. تاثیر جدایه­هاي برتر سودوموناس فلورسنت به عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت. مجله به زراعی کشاورزی. شماره­ی 2، سال 1396.
 
21-لیلا حیدرپور، علی اشرف سلطانی طولارود و اسماعیل گلی کلانپا. جداسازي، غربالگري و بررسی صفات محرك رشد گیاهی میکروارگانیسم­هاي مقاوم به آرسنیک (V) & (III) و ارزیابی تأثیر جدایههاي برتر بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه پونه و گیاه­پالایی خاك آلوده به آرسنیک. نشریه زیست شناسی خاك. جلد 4، شماره 2، سال 1395.

22-راحله وفادار، اکبر قويدل، اسماعيل گلي، علي اشرف سلطاني طولارود. تاثير سودوموناس فلورسنت و سودوموناس پوتيدا بر برخي ويژگيهاي زيستي خاک و شاخص­هاي عملکرد گندم تحت تنش شوري. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 72، شماره 4، سال 1396.


مقالات چاپ شده در مجلات معتبرخارجی
 
1- Soltani, A.A., Khavazi, K., Asadi-Rahmani, H., Alikhani, H.A., Omidvari, M. and Abbaszadeh-Dahaji, P. 2012. Evaluation of biological control traits in some isolates of fluorescent pseudomonads and flavobacterium. Journal of Agricultural Science. 4(1): 164-170.

 

2- Soltani, A.A.,  Khavazi, K.,  Asadi-Rahmani, H., Omidvari, M., Abbaszadeh-Dahaji, P. and Mirhoseyni, H. 2010. Plant growth promoting characteristics in Some Flavobacterium spp. isolated from soils of Iran. Journal of Agricultural Science. 2(4): 106-115.

 
 

3- Soltani Toolarood,A A., H.A. Alikhani, Gh. Salehi, H. Asadi-Rahmani, K. Khavazi, A.A. Poorbabaeeand K. Lindström.2012. Molecular diversity of rhizobia isolated from root nodules of alfalfa evaluated by analysis of IGS and 16S¬rRNA.Annals of biological. 3 (5):2058-2063.

 

4- Abbass-Zade, P., Saleh-Rastin, N., Asadi-Rhmani,H., Khvazi, K., Soltani, A.A., Shoary-Nejati, A.R. and Miransari, M. 2010.Plant growth-promoting activities of fluorescent pseudomonads isolated from Iranian soils. Acta. Physiol. Plant. 32: 281-288.

5- Neda Ghorbanzadeh, Ali Salehi, Hassan, Pourbabaei, Ali Ashraf Soltani Tolarod & Seyed Jalil Alavi. 2018. Spatial variability of soil microbial indices in common alder COMMON ALDER (Alnus glutinosa) stands using a geostatistical approach in northern Iran. Journal of Forestry Research. https://doi.org/10.1007/s11676-018-0651-4.

 


مقالات ارایه شده
مقالات ارائه شده در همایش/کنگره ­های معتبر داخلی
 
1- 
علي اشرف سلطاني طولارود، ناهيد صالح­راستين، کاظم خاوازي، هادي اسدي­رحماني، پيمان عباس­زاده دهجي و ويدا همتي. توانایی سودوموناس¬های فلورسنت از نظر تولید سیانید هیدروژن و استفاده از ACC به عنوان منبع نیتروژن. دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج- 4 تا 6 شهریور 1386.

2- 
علي اشرف سلطاني طولارود، کاظم خاوازي، ناهيد صالح­راستين، هادي اسدي­رحماني، پيمان عباس­زاده دهجي و علي­رضا شعراي نجاتي. مقايسه توان حل کنندگي فسفات معدني نامحلول سودوموناس¬هاي فلورسنت و باکتري جنس Flavobacterium. . دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج- 4 تا 6 شهریور 1386.

3-
علي اشرف سلطاني طولارود، ناهيد صالح¬راستين، کاظم خاوازي، هادي اسدي¬رحماني، پيمان عباس¬زاده دهجي و ملک حسين شهرياري. جداسازي و ارزيابي توان توليد اکسين برخي از سودوموناس¬هاي بومي خاک¬هاي ايران. . دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج- 4 تا 6 شهریور 1386.

4-علي اشرف سلطاني طولارود، پيمان عباس¬زاده دهجي، مهتاب امیدواری، هادي اسدي¬رحماني و کاظم خاوازي. معرفی بعضی صفات بیوکنترلی سودوموناس­های فلورسنت. همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. ایران، دزفول- دانشگاه آزاد اسلامی- 11 و 12 اسفند .1388.

5-
علي اشرف سلطاني طولارود، پيمان عباس¬زاده دهجي، مهتاب امیدواری، هادي اسدي¬رحماني و کاظم خاوازي. بررسی تاثیر باکتری­های فلاوباکتریوم و سودوموناس­های فلورسنت بر رشد، نمو و عملکرد گیاه گندم. همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. ایران، دزفول- دانشگاه آزاد اسلامی- 11 و 12 اسفند .1388.

6-
علی اشرف سلطانی طولارود، حسینعلی علیخانی، غلامرضا صالحی جوزانی، هادي اسدي¬رحماني، کاظم خاوازي، احمد¬علي پوربابايي، کریستینا لیندوستروم. شناسایی و بررسی تنوع زیستی باکتري¬هاي ريزوبيوم جداسازي شده از گره¬هاي يونجه با استفاده از ITS-PCR-RFLP و PCR-RFLP-16S rRNA. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران- دانشگاه شهید بهشتی- 1 تا 3 خرداد 1391.

7-
علی اشرف سلطانی طولارود، حسینعلی علیخانی، غلامرضا صالحی جوزانی، هادي اسدي¬رحماني، کاظم خاوازي، احمد¬علي پوربابايي، کریستینا لیندوستروم. مطالعه فیلوژنی ریزوبیوم¬های جداسازی شده از گره¬های یونجه با استفاده از توالی¬یابی ژن¬های recA و atpD. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران- دانشگاه شهید بهشتی- 1 تا 3 خرداد 1391.

8-
کاظم خاوازي، علي اشرف سلطاني طولارود، ناهيد صالح¬راستين، هادي اسدي¬رحماني، پيمان عباس¬زاده دهجي و کبری ثقفی. ارزيابي توان توليد اکسين و سيانيدهيدروژن در برخي از جدايه­هاي Flavobacterium. دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج- 4 تا 6 شهریور 1386.

9-
پيمان عباس¬زاده دهجي، هادي اسدي¬رحماني، ناهيد صالح¬راستين، کاظم خاوازي، علي اشرف سلطاني طولارود، و کبری ثقفی. جداسازی، شناسایی و بررسی پتانسیل تولید سیانید هیدروژن در برخی از سودوموناس­های فلورسنت. دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج- 4 تا 6 شهریور 1386.

10-
هادي اسدي¬رحماني، پيمان عباس¬زاده دهجي، ناهيد صالح¬راستين، کاظم خاوازي، علي اشرف سلطاني طولارود، و کبری ثقفی. تولید و عدم تولید آنزیم ACC- دآمیناز در تعدای از سودوموناس­های فلورسنت. دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج- 4 تا 6 شهریور 1386.

11-
پيمان عباس¬زاده دهجي، هادي اسدي¬رحماني، ناهيد صالح¬راستين، کاظم خاوازي، علي اشرف سلطاني طولارود، و ویدا همتی. بررسی توان تولید سیدروفور در تعدادی از سودوموناس­های فلورسنت بومی خاک­های ایران. دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج- 4 تا 6 شهریور 1386.

12-
پيمان عباس¬زاده دهجي، هادي اسدي¬رحماني، ناهيد صالح¬راستين، کاظم خاوازي، علي اشرف سلطاني طولارود، و ویدا همتی. معرفی سودوموناس­های فلورسنت به عنوان باکتری­های حل کننده فسفات­های معدنی نامحلول. دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج- 4 تا 6 شهریور 1386.

13-
پیمان عباس زاده دهجی، غلامرضا ثواقبی، علی اشرف سلطانی طولارود. توانایی قارچ­های عامل پوسیدگی سفید در زیست پالایی آلاینده­های آلی خاک. همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار.دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده مهندسی آب و خاک. 17 و 18 آبان 1385.

 
14-مهتاب امیدواری، پيمان عباس¬زاده دهجي، هادي اسدي¬رحماني، کاظم خاوازي، مجتبی مهربانیان و علي اشرف سلطاني طولارود. تاثیر سیدروفورهای میکروبی بر رشد و جذب آهن در گیاه کلزا. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان- 21 الی 24 تیرماه .1388 

15-
پیمان عباس زاده دهجی، علی اشرف سلطانی طولارود، غلامرضا ثواقبی. نقش باکتری­های تولید کننده سیانید هیدروژن در کنترل بیولوژیک عوامل بیمارگر گیاهی و کاهش مصرف آفت کش­ها و آلودگی خاک. همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار.دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده مهندسی آب و خاک. 17 و 18 آبان 1385.
 
فعالیت های اجرایی
سرپرست گروه برنامه­ ریزی پژوهشی(از مورخ 93/10/28)
- سرپرست گروه برنامه­ ریزی پژوهشی
- سرپرست دبیرخانه هیات های امناء، ممیزه و جذب دانشگاه (از مورخ 94/10/22)
- سرپرست دبیرخانه هیات های امناء، ممیزه و جذب دانشگاه 
برگشت به صفحه کارنامه علمی