دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر ولی زاردشت - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک zardashtuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر ولی زاردشت
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه اصفهان
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آمار و کاربردها
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی اردبیل - خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم ریاضی - گروه امار و کاربردها
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور ایران
سوابق تحصیلی

کارشناسی آمار - دانشگاه اصفهان - 1381

کارشناسی ارشد آمار - دانشگاه شیراز - 1383

دکتری آمار - دانشگاه اصفهان - 1389

فرصت مطالعاتی - دانشگاه RMIT -  ملبورن - استرالیا - 1388

سوابق شغلی

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی - 1383- 1384

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی - 1389- تااکنون

علایق تحقیقاتی

قابلیت اعتماد

برآوردهای ناپارامتری

ترتیب های تصادفی

دوره‌های تدریس شده

کارشناسی آمار

کارشناسی ارشد آمار

طرح‌های تحقیقاتی
ارزیابی درونی گروه آمار دانشگاه محقق اردبیلی - 1390
دانشجویان تحت راهنمایی

معصوم قاسم اوغلی - کارشناسی ارشد آمار ریاضی

مهناز موسی زاده - کارشناسی ارشد آمار ریاضی
سیده سیما خسروشاهی ملکی - کارشناسی ارشد آمار ریاضی
رقیه مروت زاده- کارشناسی ارشد آمار ریاضی
فریبا موسوی ثالث- کارشناسی ارشد آمار ریاضی

 

دانشجویان تحت مشاوره
مریم علیپور -  کارشناسی ارشد زیست شناسی
راضیه کوشکی-  کارشناسی ارشد زیست شناسی
هدی فضائلی-  کارشناسی ارشد زیست شناسی
سولماز عقلمندی-  کارشناسی ارشد آمار
پروانه مهدی زاده-  کارشناسی ارشد آمار
معصومه رستم زاده-  کارشناسی ارشد آمار
مقالات چاپ شده
  8. Zardasht, V. (2018). A Bootstrap Test for Symmetry based on Quantiles. Hacettepe Journal of Mthematics and Statistics, 47(4) , 1061-1069 
7.  زاردشت، ولی (1395). آزمون خودگردان برای فرض تقارن بر اساس آنتروپی‌ تجمعی. مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی، دوره 6، شماره 2 ، 1-14.
6. Zardasht, V. (2017). On confidence intervals for the mean past lifetime function under random censorship. Journal of Statistical Computation and Simulation 87 (11), 2153-2160.
 
5.  Zardasht, V. (2015). A test for the increasing convex order based on the cumulative residual entropy. Journal of the Korean Statistical Society 44 (4), 491-497.
 
 
4.V Zardasht, V.,  Parsi, S. and  Mousazadeh, M. (2015). On empirical cumulative residual entropy and a goodness-of-fit test for exponentiality. Statistical Papers 56 (3), 677-688.
 
3. Zardasht, V., Asadi, M. and Zeephongsekul, P. (2012). On Nonparametric Estimation of A Reliability Function. Communications in Statistics: Theoey & Methods, 41, 983–999.
2 Zardasht, V. and Asadi, M. (2010). Evaluation of P(Xt >Yt ) when both Xt and Yt are residual lifetimes of two systems. Statistica Neerlandica, 64(4), 460-481.
1. Zardasht, V., Asadi, M. and Zeephongsekul, P. (2010). Properties of some time dependent probability failure functions in reliability theory. ANZIAM J., 51, C512-C525.
مقالات در دست چاپ
Zardasht, V. (2018). On nonparametric test for the residual probability order. Communications in Statistics-Simulation and Computation
 
فعالیت های اجرایی
مدیر گروه آمار و کاربردها - 1390- 1394
مدیر گروه آمار و علوم کامپوتر- 1396- اکنون
برگشت به صفحه کارنامه علمی