اعضا - مهدی اسماعیلیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی اسماعیلیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
در سال 1344 در شهرستان درگز از توابع خراسان رضوی بدنیا آمدم. تحصیلات خود را در همان شهر ادامه دادم تا اینکه در سال 1362 با اخذ دیپلم در رشته ریاضی و فیزیک، وارد دانشگاه فردوسی مشهد شدم. در سال 1368 دوره کارشناسی آمار را به پایان رساندم. در سال 1370 تحصیل در رشته آمار کاربردی دانشگاه تربیت مدرس تهران را شروع و در سال 1373 موفق به دریافت کارشناسی ارشد شدم. در بهار سال 1374 به عنوان عضو هیات علمی، به استخدام دانشگاه محقق اردبیلی درآمدم. در مهر 1388 برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه فردوسی مشهد شده و در دی ماه 1392 موفق به کسب دکتری آمار با گرایش استنباط آماری شدم. اکنون عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه محقق اردبیلی هستم.
:: ::