اعضا - عادل کاظمی پیله درق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عادل کاظمی پیله درق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
Some submited papers:
  1. (1) k-tuple restrained domination in graphs, (with M. A. Henning), https://arxiv.org/abs/1603.02433.
  2. (2) Quasi-Transversal in Latin Squares (with B. Pahlavsay), https://arxiv.org/abs/1808.05213.
  3. (3) Total mixed domination in graphs (with F. Kazemnejad and S. Moradi), https://arxiv.org/abs/1810.08773.
  4. (4) Total dominator total coloring of graphs (with F. Kazemnejad and S. Moradi), https://www.researchgate.net/publication/338501416_Total_dominator_total_coloring_of_graphs.
  5. (5) Total dominator total chromatic numbers of cycles and paths (with F. Kazemnejad), https://arxiv.org/abs/1912.01402.
  6. (6) Total dominator total chromatic numbers of wheels, complete bipartite graphs and complete graphs (with F. Kazemnejad), https://arxiv.org/abs/2002.11334.
  7. (7) Zero Forcing sets and Power Dominating sets of cardinality at most 2, https://arxiv.org/abs/1908.03039 
  8. (8) Total dominator chromatic numbers of the Lexicographic product of graphs.
:: ::