دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک arostampouruma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران، پردیش کشاورزی و منابع طبیعی
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه علوم صنایع چوب و کاغذ
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +984531505078
دورنگار
نشانی اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- کد پستی ۱۱۳۶۷ - ۵۶۱۹۹ صندوق پستی ۱۷۹
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
توصیف مختصر
فارغ التحصیل صنایع چوب و کاغذ از دانشگاه تهران، دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه صنایع چوب و کاغذ
عضو هیات علمی و استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، گروه صنایع چوب و کاغذ
سوابق تحصیلی
-  كارشناسي صنايع چوب و كاغذ، دانشگاه تهران- دانشكده منابع طبيعي كرج، 1386
- كارشناسي ارشد صنايع چوب و كاغذ، دانشگاه تهران- دانشكده منابع طبيعي كرج، 1388
- دکتری صنايع چوب و كاغذ، دانشگاه تهران- دانشكده منابع طبيعي كرج، 1395

 
آشنایی با زبان
آشنایی با زبان انگلیسی: خوب
مهارت‌های حرفه‌ای
طراحی و ساخت سازه های چوبی و مبلمان
طراحی و ساخت چندسازه های چوبی
سوابق شغلی
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق از سال 1396
علایق تحقیقاتی

1- طراحی مهندسی سازههای چوبی

2- طراحي مهندسي مبلمان

3- خواص فیزیکی و مکانیکی چوب و چندسازههای چوب پایه مانند چندسازه‌های چوب پلاستیک، تخته خرده چوب‏، تخته لايه، MDF و ...‏

4- خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ

دوره‌های تدریس شده
 • استاتيك
 • استاتيك و مقاومت مصالح
 • مقاومت مصالح
 • مكانيك چوب
 • فناوری مبلمان
 • طراحی سازه های چوبی
 • حفاظت و ايمني صنعتي
 • فرآورده هاي مركب چوب
 • پديده انتقال
 • شناخت موادليگنوسلولزي
 • چوب شناسي و صنايع چوب
 • عوامل مخرب چوب
 • كاربرد كامپيوتر در منابع طبيعي
کارگاه‌های تدریس شده
کارگاه سازه های چوبی
کارگاه فراورده های مرکب
کارگاه آشنایی با کامپیوتر
مشارکت در کارگاه‌ها
کارگاه روشهای تدریس
کارگاه آموزشی سایت های Researchgate و Google Scholar
کتاب‌های منتشر شده
1- اصول شيمي كاغذسازي،1387،انتشارات دانشگاه تهران ( تاليف دكتر يحيي همزه، اكبر رستم پور هفتخواني)
2- چند سازه­ چوب پلاستیک، 1389، انتشارات دانشگاه تهران ( ترجمه دكتر قنبر ابراهيمي، اكبر رستم پور هفتخواني)، تالیف  Klyosov Anatol
3- ساختار چوب و ویژگی های آن، 1393، انتشارات دانشگاه تهران (ترجمه دكتر قنبر ابراهيمي، اكبر رستم پور هفتخواني، فاطمه طاهری، دکتر علی نقی کریمی)، تالیف Pentti O. Kettunen
مقالات چاپ شده
1- Rostampour Haftkhani, A. Ebrahimi, Gh. Tajvidi, M. Layeghi, M. Investigation on withdrawal resistance of various screws in face and edge of wood–plastic composite panel, Materials and Design, (2011), 32 4100–4106.
2- Rostampour Haftkhani, A. Ebrahimi, Gh. Tajvidi,M. Layeghi, M. Arabi, M. Lateral resistance of joints made with various screws in commercial wood plastic composites, Materials and Design, (2011), 32 4062–4068.
3- Mohamadzadeh, M. Rostampour Haftkhani, A. Ebrahimi, Gh. Yoshihara, H. Numericaland experimental failure analysis of screwed single shear joints in wood plastic composite. Materials and Design, (2012),  35 404–413.
4- Maleki, S. Rostampour Haftkhani, A. Dalvand,M. Faezipour, M. Tajvidi,M. Bending moment resistance of corner joints constructed with spline under diagonal tension and compression. Journal of Forestry Research, (2012), 23(3): 481− 490.
5- Dalvand,M. Ebrahimi, Gh. Rostampour Haftkhani, A. maleki  S. Analysis of factors affecting diagonal tension and compression capacity of corner joints in furniture frame fabricated with dovetail key. Journal of Forestry Research (2013) 24(1): 155−168.
6- Arabi, M. Faezipoor, M. Rostampour Haftkhani, A. maleki, S. The effect of particle size on the prediction accuracy of screw withdrawal resistance (SWR) models, Journal of The Indian Academy of Wood Science. (2012), 9(1):53–56.
7- Rostampour Haftkhani, A, Arabi, M. Improve regression-based models for Prediction of internal bond strength of particleboard using Buckingham's p-theorem, Journal of Forestry Research. (2013), 24(4):735–740.
8- رستم پور هفتخوانی. اکبر، ابراهیمی. قنبر، تجویدی. مهدی، لایقی. محمد، بررسی قدرت نگهداری انواع پیچ‌های مورد استفاده در صنعت مبلمان در چوب پلاستیک صنعتی و مقایسه آن با MDF و تخته خرده چوب صنعتی، مجله جنگل و فراورده های چوب، (1390)، 64 (4): 369-382.
9- رستم پور هفتخوانی. اکبر، ابراهیمی. قنبر، عربی. محمد، تجویدی. مهدی، لایقی. محمد،  بررسي بار برشي اتصال روي چندسازه چوب- پلاستيک صنعتي با انواع پيچ، مجله تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران، (1391)، 27(1)، (پياپي 38):100-113.
10- عربی. محمد، فائزی‌ پور. مهدی، رستم پور هفتخوانی. اکبر، سپهر، امیر، بررسی تاثیر دانسیته، درصد چسب و اندازۀ ذرات بر ظرفیت نگه‌داری پیچ در تخته خرده چوب ساخته شده از خرده چوب صنوبر(populus alba). علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) (1389)، 17(4):53-67.
11- ملکی. صادق، دالوند. مسیب، رستم پور هفتخوانی. اکبر، فائزی پور. مهدی، بررسی تاثیر نوع چسب و ارتفاع دم چلچله بر ظرفیت تحمل تنش در اتصال گوشه­ای فارسی ساخته شده از تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین (MDF). مجله جنگل و فراورده های چوب، (1392)، 66 (2).
12- دالوند. مسیب، ملکی. صادق، ، ابراهیمی. قنبر، رستم پور هفتخوانی. اکبر، بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال­های گوشه­ای با پین در قاب سازه مبلمان، صنايع چوب و كاغذ ايران، (1393)، 5 (1):21-32.
13- رستم پور هفتخوانی. اکبر، سپهر، امیر، مسعود گرامی، بررسی تاثیر نوع چسب و ماده لیگنوسلولزی مصرفی در ساخت تخته خرده چوب بر ظرفیت نگه‌داری پیچ عمود بر سطح و لبه (ضخامت). (صنايع چوب و كاغذ ايران).
14- سعادت نیا. محمد علی،اسحاقی. سعید، رستم پور هفتخوانی. اکبر، ارزیابی غیر مخرب ویژگی های آکوستیکی و مکانیکی کامپوزیت های ساخته شده از باگاس با استفاده از آزمون ارتعاشی (کارخانه لوح سبز کارون و کارون جنوب)، (صنايع چوب و كاغذ ايران).
15- رستم پور هفتخوانی. اکبر، لایقی. محمد، ابراهیمی. قنبر، پورطهماسی. کامبیز،  ارزیابی عملکرد خمشی چند سازههای چوبی با لایههای متقاطع (CLT) ساخته شده از صنوبر (Populus alba(صنايع چوب و كاغذ ايران).
 
برگشت به صفحه کارنامه علمی